...

Verergert koude de verspreiding van het virus? Die vraag steekt sinds het begin van de pandemie regelmatig de kop op.Sinds maart 2020 stelt het beroemde Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston dat het sars-CoV-2 zich sneller verspreidt bij een temperatuur van 3 tot 17 graden en als het vochtig is (1).De epidemiologische bewijskracht is echter maar zwak. Daarom hebben Franse vorsers van het Pasteur Instituut en het Inserm het basale reproductiegetal (R0) geanalyseerd tijdens de eerste golf van de pandemie in 63 streken in zes landen (Spanje, Italië, Frankrijk, Portugal, Canada en de Verenigde Staten) (2).Dat onderzoek bevestigt dat de transmissie van het sars-CoV-2 als er geen controlemaatregelen worden genomen, in grote mate afhangt van de weersomstandigheden. Na correctie voor de bevolkingsdichtheid, de vroege verspreiding van de epidemie en de bejaarde populatie hebben ze een negatieve correlatie vastgesteld tussen de temperatuur en de vochtigheid en de transmissie van het virus. Bij elke daling van de temperatuur met 1 graad beneden 10 °C steeg het R0 met 0,16. Een gemiddelde absolute luchtvochtigheid lager dan 1 g/m³ correleerde met een stijging van het R0 met 0,15."In de noordwestelijke hemisfeer werd de tweede golf waarschijnlijk uitgelokt door een verschuiving van de zomercondities naar de wintercondities", denken de auteurs.Samengevat, de studie treedt het idee bij dat de weersomstandigheden een sleutelrol spelen bij de verspreiding van het sars-CoV-2 op de planeet. Het virus zou beter gedijen als het koud is. Recente studies hebben echter ook aangetoond dat de verspreiding van het virus wat wordt afgeremd als het zeer koud is, lager dan 0 °C. (referenties:(1) SSRN Electronic Journal, 26 maart 2020, doi: 10.2139/ssrn.3556998,(2) medRxiv, 28 januari 2021, doi.org/10.1101/2021.01.26.21250475)