...

Hoe hoog is het risico op overdracht van en besmetting door het sars-CoV-2 tijdens een treinreis? Om die vraag te beantwoorden, hebben Britse en Chinese vorsers geanonimiseerde gegevens over het traject en infectie geanalyseerd in het netwerk van hogesnelheidstreinen in China tijdens de periode van 19 december 2019 tot 6 maart 2020. In het totaal ging het om 2334 patiënten die geïnfecteerd waren op het ogenblik van de reis, en 72 093 nauwe contacten. De rit duurt minder dan één uur tot acht uur.De wetenschappers hebben een model gecreëerd van een treinwagon waarin rekening werd gehouden met de zitplaats van de passagiers ten opzichte van die van een geïnfecteerde persoon. Het besmettingspercentage bij de passagiers die minder dan drie rijen (in de breedte) en vijf kolommen (in de lengte) van een geïnfecteerde persoon verwijderd zaten, bedroeg 0 tot 10,3% (gemiddeld 0,32%). Het percentage was uiteraard het hoogst bij de passagiers die naast die persoon zaten: 3,5%. Bij de passagiers die in dezelfde rij zaten als die persoon, bedroeg het besmettingspercentage gemiddeld 1,5%. Het besmettingspercentage daalde met de afstand, maar steeg met de gezamenlijke reistijd. Het besmettingspercentage per zitplaats, zijnde het aantal passagiers dat op die plaats heeft gezeten en waarbij een diagnose van sars-CoV-2-infectie werd gesteld, gedeeld door het totale aantal passagiers dat op die plaats gezeten heeft, steeg met gemiddeld 0,15% per uur. Bij de mensen die dicht bij de persoon hebben gezeten, steeg het met gemiddeld 1,3% per uur.Een interessante bevinding is voorts dat het risico op infectie als iemand gaat zitten op de plaats waar voordien een geïnfecteerde persoon heeft gezeten, slechts 0,075% bedroeg.Dr. Shengjie Lai, hoofdauteur, concludeert dan ook: "Het nieuwe coronavirus kan worden overgedragen tijdens een treinrit. De afstand tot de geïnfecteerde persoon en de gezamenlijke reistijd zijn daarbij bepalend."De vorsers concluderen voorts dat het tijdens een epidemie belangrijk is de afstand tussen de zitplaatsen op het openbaar vervoer te vergroten, de dichtheid van passagiers te verlagen, persoonlijk beschermingsmateriaal te gebruiken (mondkapje) en eventueel de temperatuur te meten voor het instappen. (referentie: Clinical Infectious Diseases, 29 juli 2020, doi: 10.1093/cid/ciaa1057)