...

Er zijn tal van risicofactoren voor overlijden voor de leeftijd van 70 jaar bekend. Ook spontane miskramen zouden een risicofactor zijn. Wereldwijd eindigt gemiddeld 12% tot 25% van de gediagnosticeerde zwangerschappen met een miskraam. Om dat verder uit te pluizen, heeft een groep uit de USA de gegevens doorgenomen van de Nurses' Health Study II (1993-2017), die werd uitgevoerd bij Amerikaanse vrouwen die 25-42 jaar oud waren bij inclusie in de studie en die minstens één keer zwanger waren geweest.26 102 (25,6%) van de 101 681 verpleegsters die werden gevolgd, hadden minstens een miskraam gehad. Tijdens de follow-up van 24 jaar zijn 2936 verpleegsters gestorven voor de leeftijd van 70 jaar, van wie 1346 aan kanker en 269 aan een hart- en vaataandoening.De bruto sterfte ongeacht de doodsoorzaak was vergelijkbaar bij vrouwen met en vrouwen zonder voorgeschiedenis van spontane miskraam (1,24 per 1000 persoonjaren in beide groepen), maar was hoger bij de vrouwen die minstens drie spontane miskramen hadden vertoont (1,47 per 1000 persoonjaren) en bij de vrouwen die een eerste spontane miskraam hadden vertoond voor de leeftijd van 24 jaar (1,69 per 1000 persoonjaren). Na correctie voor vertekenende factoren, de eetgewoontes en de levenswijze correleerde een voorgeschiedenis van spontane miskraam met een 19% hoger overlijdensrisico tijdens de follow-up. De correlatie was sterker bij herhaalde spontane miskramen: 59% hoger risico in geval van drie of meer spontane miskramen en 23% hoger risico in geval van twee miskramen.Ook de leeftijd waarop de miskraam is opgetreden, speelt mee. Het overlijdensrisico was 32% hoger in geval van een miskraam voor de leeftijd van 23 jaar, 16% hoger in geval van een miskraam tussen de leeftijd van 24 en 29 jaar en 12% hoger (verschil niet significant) in geval van een miskraam na de leeftijd van 30 jaar.Bij analyse van de sterfte volgens de doodsoorzaak correleerde een voorgeschiedenis van spontane miskraam met een 48% hogere cardiovasculaire sterfte, maar niet met een hogere kankersterfte (niet-significante stijging met 8%)."Volgens onze studie zou een spontane miskraam een vroege marker van een later gezondheidsrisico kunnen zijn bij vrouwen", commentariëren de vorsers. Ze erkennen evenwel dat hun studie enkele zwaktes vertoont. "Meer onderzoek is dan ook vereist om de correlatie tussen spontane miskraam en de gezondheid van vrouwen op lange termijn te evalueren en om de onderliggende mechanismen te ontrafelen."(referentie: BMJ, 10 februari 2021, doi: 10.1136/bmj.n530)