...

Het wordt almaar minder waarschijnlijk dat er zich een voldoende groepsimmuniteit zal ontwikkelen om de coronacrisis te stoppen. Een Spaanse studie, de grootste studie ad hoc die ooit in Europa werd uitgevoerd, roept twijfel op over de haalbaarheid van kudde-immuniteit en bevestigt daarmee de resultaten die in China en de Verenigde Staten werden behaald. De studie werd gedeeltelijk gefinancierd door de Spaanse minister voor volksgezondheid. In die studie werden 61 075 mensen tussen 27 april en 11 mei 2020 getest, toen de bevolking dus in lockdown was.Slechts 5% van de proefpersonen had antistoffen tegen het sars-CoV-2, wat dus veel minder is dan de ongeveer 60% die nodig zijn om groepsimmuniteit te verzekeren. In de kuststreken was de prevalentie van antistoffen tegen het sars-CoV-2 zelfs lager dan 3%. De prevalentie was hoger in de streken in Spanje waar de epidemie hevig heeft gewoed.Nog verontrustender is dat 14% van de mensen die bij een eerste reeks tests, antistoffen tegen het sars-CoV-2 had, twee maanden later geen antistoffen meer had. De antistoffen verdwenen vooral bij de mensen die geen of zeer lichte symptomen hadden gehad. Uit de studie blijkt ook dat ongeveer een derde van de mensen die worden geïnfecteerd, geen symptomen heeft. "Mensen zonder symptomen vertonen allicht een lichte infectie, waardoor het immuunsysteem waarschijnlijk niet voldoende reageert om een immunologisch geheugen te genereren", betreurt Ian Jones, hoogleraar virologie.Groepsimmuniteit zal dus niet worden bereikt zonder collaterale schade, meer bepaald overlijden van veel risicopatiënten en overbelasting van het gezondheidszorgstelsel. De auteurs raden dan ook het huidige beleid voort te zetten: afstand houden, barrièremaatregelen nemen en nieuwe gevallen en hun contactpersonen opsporen en in quarantaine zetten.(referentie: The Lancet, 6 juli 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5)