...

Er bestaat nog geen in opzet curatieve behandeling voor de ziekte van Parkinson. We weten evenwel dat sporten progressie van die neurodegeneratieve aandoening afremt en het optreden van de ziekte zelfs kan voorkomen. Tai-chi, een Chinese gevechtssport, verbetert de levenskwaliteit en het evenwicht van de patiënten, waardoor ze minder vallen. Maar te oordelen naar de resultaten van een Amerikaanse studie zou golfen tai-chi weleens kunnen onttronen.De vorsers zijn tot die vaststelling gekomen na vergelijking van de twee bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Daarvoor hebben ze twee golfcursussen van wekelijks een uur gedurende 10 weken gegeven aan 8 vrijwilligers met een matig ernstige ziekte van Parkinson. 12 andere patiënten hebben tijdens die periode regelmatig tai-chicursussen gevolgd.Voor en na de sessies werd informatie verzameld over het evenwicht, het stapvermogen en het valrisico. Zo moesten de deelnemers zo snel mogelijk (chronometer) overeind komen van een stoel, een beetje stappen en dan weer gaan zitten. Na 10 weken hadden de golfers aan snelheid gewonnen (0,96 seconden sneller); bij de deelnemers van de tai-chigroep was de snelheid verminderd (met 0,33 seconden).De algemene tevredenheid was vergelijkbaar in de twee groepen, maar golf bleek nog een ander voordeel te hebben: 86% van de proefpersonen verklaarde dat ze verder wilde golfen en slechts 33% van de proefpersonen verklaarde dat ze verder tai-chi wilden doen."Het is niet belangrijk hoe heilzaam lichaamsbeweging op papier is als je toch geen lichaamsbeweging neemt", commentarieerde Anne-Marie A. Wills, die zelf golfen aanraadt. Golfen is immers aantrekkelijker en zal dan ook meer patiënten aantrekken.Gezien het kleine aantal patiënten in de studie en de vrij korte follow-up is "meer onderzoek bij een groter aantal patiënten gedurende een langere tijd wenselijk", voegde er eraan toe. (referentie: Neurology, 13 april 2021)