...

Bij gebrek aan goede epidemiologische gegevens over het verband tussen een voorgeschiedenis van parodontitis en verlies van tanden, die wijzen op een microbiële dysbiose in de mond, en het risico op slokdarm- en maagkanker, hebben Amerikaanse wetenschappers prospectief twee studies uitgevoerd, een bij 98 459 vrouwen (1992-2014) en een bij 49 685 mannen (1988-2016). Gegevens over de tanden, demografische kenmerken, de levenswijze en de voeding werden verkregen met gevalideerde vragenlijsten. De door de patiënten aangegeven diagnose van kanker werd bevestigd door analyse van de medische dossiers. Tijdens een follow-up van 22 tot 28 jaar werden 199 gevallen van slokdarmadenocarcinoom en 238 gevallen van maagadenocarcinoom gediagnosticeerd.Een voorgeschiedenis van parodontitis correleerde met een 43% hoger risico op slokdarmadenocarcinoom en een 52% hoger risico op maagadenocarcinoom. Het risico was ook hoger bij mensen die minstens twee tanden waren verloren, dan bij mensen die al hun tanden nog hadden. Het risico op slokdarmkanker was 59% hoger bij mensen met een voorgeschiedenis van parodontitis, ongeacht of ze al dan niet al een of meer tanden waren verloren, dan bij mensen zonder voorgeschiedenis van parodontitis die geen tanden kwijt waren. Het risico op maagkanker was respectievelijk 50% hoger bij mensen die al hun tanden nog hadden, en 68% hoger bij de mensen die minstens één tand hadden verloren. Volgens de auteurs kunnen die resultaten worden toegeschreven aan een slechte mond- en tandhygiëne. Samen met ontsteking als gevolg van aantasting van het parodontium zou dat de ontwikkeling van bacteriën die die kankers veroorzaken, in de hand kunnen werken. Hun gegevens bevestigen het belang van het orale microbioom bij slokdarm- en maagkanker. De auteurs pleiten voor het uitvoeren van prospectieve studies met directe evaluatie van het orale microbioom om de oorzakelijke bacteriën te identificeren. (referentie: Gut, 20 juli 2020, doi: 10.1136/gutjnl-2020-321949)