...

Getuige daarvan de correlatie tussen zuigelingenkolieken en postpartale depressie van de moeder, schuldgevoelens en frustratie bij de ouders (maar ook het shakenbabysyndroom), voortijdig stopzetten van de borstvoeding, herhaaldelijk veranderen van zuigelingenvoeding, herhaaldelijk een beroep doen op de arts en gebruik van geneesmiddelen, en volgens sommigen zouden zuigelingenkolieken op langere termijn ook kunnen leiden tot allergie, slaapstoornissen en gedragsstoornissen.Probiotica werden al met wisselend succes geprobeerd bij zuigelingenkolieken. In een nieuwe studie met een specifieke stam (Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12®) werden zeer overtuigende resultaten behaald. In die gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie van 28 dagen verminderde dagelijkse inname van druppels met die stam (1×109 CFU/d) het huilen met meer dan 50% bij 80% van de behandelde zuigelingen vanaf het einde van de 2e week van de behandeling (tegenover slechts bij 32,5% van de 40 zuigelingen die een placebo kregen). Dat ging gepaard met heilzame effecten op de duur van de slaap, de frequentie en de regelmaat van de stoelgang. Na de behandelingsperiode werd geen enkele relaps vastgesteld.De onderzoekers melden dat de gunstige effecten die in de studie werden gedocumenteerd, gepaard gingen met gunstige veranderingen van de samenstelling van de intestinale microbiota en meer bepaald een hogere productie van boterzuur door de bacteriën. Boterzuur is een korteketenvetzuur dat positieve invloed heeft op de darmtransit, de pijnperceptie, de darm-breinas en de ontsteking.R Nocerino et al. Aliment Pharmacol Ther. 3 dec 2019. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apt.15561