...

Ter herinnering, de STORI-studie was een prospectieve analyse van de risico's en factoren die gepaard gingen met relaps na stoppen van de onderhoudsbehandeling met infliximab, en die op antimetabolieten bleven staan, terwijl ze in klinische remissie waren. 20 centra in Frankrijk en België namen eraan deel van maart 2006 tot december 2009. Na het einde van STORI tot de laatste follow-upconsultatie, werden bijgehouden: chirurgische ingrepen, nieuwe complexe perianale letsels, en de nood tot heropstarten van infliximab of een ander biologisch geneesmiddel. 102/115 patiënten konden worden geïncludeerd in de retrospectieve analyse: na een mediane follow-up van zeven jaar, was bij 21% van de patiënten geen infliximab heropgestart of werd geen majeure complicatie vastgesteld. Bij de patiënten die wel infliximab waren heropgestart, faalde de behandeling bij een derde na zes jaar. Zeven jaar na het stoppen van infliximab had 18,5% geen majeure complicatie; bij 70,2% faalde de de-escalatie niet, gedefinieerd als geen majeure complicatie en geen gefaalde heropstart van infliximab. Reenaers C et al. (GETAID) Outcomes 7 Years After Infliximab Withdrawal for Patients With Crohn's Disease in Sustained Remission. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 Oct 6. pii: S1542-3565(17)31225-9. doi: 10.1016/j.cgh.2017.09.061. [Epub ahead of print]. http://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(17)31225-9/abstract