...

De oorzaken van fibromyalgie zijn nog niet goed bekend. Vorsers van de McGill University hebben een biologisch mechanisme ontdekt dat het syndroom zou kunnen verklaren.De studie werd uitgevoerd bij 156 vrouwen, van wie er 77 fibromyalgie hadden. De intestinale microbiota werd onderzocht door middel van amplificatie van het 16S rRNA-gen en sequencing van het hele genoom. De hoeveelheid van negentien bacteriële species in het maag-darmkanaal was hoger of omgekeerd lager bij de vrijwilligers met fibromyalgie dan in de controlegroep."Via machine learning is onze computer erin geslaagd om een diagnose van fibromyalgie te stellen louter en alleen op grond van de samenstelling van de microbiota, met een precisie van 87%", legde Emmanuel Gonzalez uit.De wetenschappers hebben gebruik gemaakt van artificiële intelligentie om na te gaan of de veranderingen die werden waargenomen bij de patiënten met fibromyalgie, niet te wijten waren aan andere factoren zoals de voeding, inname van geneesmiddelen, lichaamsbeweging of de leeftijd. Ze hebben ook ontdekt dat de ernst van de symptomen correleerde met aanwezigheid van bepaalde micro-organismen in een grotere hoeveelheid of afwezigheid van andere micro-organismen. Op dit ogenblik kan echter nog niet worden uitgemaakt of de veranderingen van de intestinale microbiota de oorzaak dan wel het gevolg van de fibromyalgie zijn.Verder onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of er al dan niet een oorzakelijk verband is.Het is gemakkelijk om een diagnose van fibromyalgie te stellen, maar mogelijk is dat toch een spoor om de diagnose te verbeteren en vooral om nieuwe therapeutische mogelijkheden te evalueren. (referentie: Pain, 18 juni 2019, doi: 10.1097/j.pain.0000000000001640)https://journals.lww.com/pain/Abstract/publishahead/Altered_microbiome_composition_in_individuals_with.98647.aspx