...

De vorsers hebben hun retrospectieve casus-controleonderzoek uitgevoerd tussen 2000-2015 bij 364 patiënten met een bewezen cirrose bij wie in het totaal 1.044 keer een endoscopisch onderzoek was uitgevoerd, en bij 519 controlepersonen zonder leverziekte bij wie in het totaal 881 keer een oesofagogastroduodenoscopie was uitgevoerd.40 (4,5%) patiënten vertoonden tekenen van voedselretentie in de maag bij endoscopie. Dat aantal was duidelijk hoger bij cirrosepatiënten dan in de controlegroep (respectievelijk 9,1% en 1,4%; p < 0,001) (gecorrigeerde odds ratio 5,83, 95% BI 2,32-14,7, p < 0,001). Bij multivariate logistische regressieanalyse correleerden naast de cirrose de volgende factoren significant met een hogere waarschijnlijkheid van tekenen van voedselretentie bij endoscopie:DB Snell et al. World J Hepatol. 2019; 11: 725-34.https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v11/i11/725.htm