...

De vijfjaarsoverleving is natuurlijk sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker ontdekt wordt. Ze bedraagt in de hele periode van 2004 tot 2012 (tijdstip van de diagnose ) voor stadium I van de aandoening 95,5%, en voor stadium IV nog maar 17,5%.Voor stadium II nam het overlevingspercentage lichtjes af tussen 2004 en 2012, van 84,3% naar 83,4%. Voor stadium III vertoonde het percentage voor dezelfde periode waarin de diagnose werd gesteld evenwel een opmerkelijk verbetering: van 61,2% naar 71,9%.De vijfjaarsoverleving is iets beter in Vlaanderen dan in Wallonië: 68,6% tegenover 65,6% - in Brussel bedraagt ze nog iets minder: 64,2%.In alle drie de regio's was er in de periode een verbetering van de vijfjaarsoverleving, maar die is het meest uitgesproken in Vlaanderen: van 64,3% in 2004 naar 69,0% in 2012. Waaraan de verschillen tussen de gewesten moeten worden toegeschreven, is nog niet geanalyseerd. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met de populatiekenmerken. Het gaat hier telkens over de relatieve vijfjaarsoverleving, waarbij abstractie wordt gemaakt van de gewone sterfte in de bevolking.In vergelijking met 15 EU-landen scoort ons land voor de indicator 'vijfjaarsoverleving bij colorectale kanker' bijzonder goed - zo blijkt uit de cijfers die de Oeso verzamelt. Ons land doet het iets beter dan de rest. De Oeso standaardiseert de cijfers voor deze vergelijking naar leeftijd. Maar de effecten van deze bewerking zijn niet zo transparant, zodat u dit resultaat toch voorzichtig moet bekijken.De relatieve vijfjaarsoverleving is één van de 121 indicatoren uit het Performantierapport van de Belgische gezondheidszorg, onlangs gepubliceerd door het Federale Kenniscentrum (technische fiches in het supplement 313S). U vindt de hier geciteerde cijfers in het hoofdstuk over de 'kwaliteit van de zorg': effectiviteit.Daar vindt u ook de cijfers over de mortaliteit in het ziekenhuis binnen de 30 en de 90 dagen na chirurgie voor kanker van het colon, respectievelijk van het rectum.Dezelfde gegevens vindt u op www.healthybelgium.be, in het deel over de performantie van het zorgsysteem (zorgkwaliteit: doeltreffendheid van de zorg).