...

De studie werd uitgevoerd bij 2.557 patiënten in 84 centra in het Verenigd Koninkrijk en Canada die werden behandeld met esomeprazol 20 mg/d zonder aspirine (n = 705), esomeprazol 40 mg 2x/d zonder aspirine (n = 704), esomeprazol 20 mg/d met aspirine (n = 571) of esomeprazol 40 mg 2x/d met aspirine (n = 577). Dosering van aspirine: 300 mg/d in het Verenigd Koninkrijk en 325 mg/d in Canada.Tijdens een behandeling en een mediane follow-up van 8,9 jaar werd 313 keer een item van het samengestelde eindpunt geregistreerd (tijd tot overlijden ongeacht de doodsoorzaak, tijd tot diagnose van een slokdarmadenocarcinoom of hooggradige dysplasie).De incidentie van het primaire eindpunt was lager in de groep esomeprazol 40 mg 2x/d dan in de groep 20 mg/d zonder aspirine (respectievelijk 139 en 174 evenementen) en de tijd tot optreden van een van de items van het primaire samengestelde eindpunt was langer in de groep esomeprazol 40 mg 2x/d (ratio 1,27; 95% BI 1,01-1,58; p = 0,038). Toevoeging van aspirine verlaagde de incidentie van optreden van een van de items van het primaire eindpunt niet significant en verlengde evenmin de tijd tot optreden van een item van het primaire samengestelde eindpunt. Na exclusie van patiënten die een NSAID kregen, bleek aspirine de tijd tot optreden van een item van het primaire eindpunt significant te verlengen. De odds ratio was het hoogst met de combinatie esomeprazol 40 mg 2x/d en aspirine (1,59; 95% BI 1,14-2,23; p = 0,0068).JAZ Jankowski et al. Lancet 2018; 392: 400-8. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31388-6/fulltext