...

De vorsers hebben voor hun studie de THIN-gegevensbank (The Health Improvement Network) uitgepluisd, een gegevensbank die de gegevens bevat van 750 huisartspraktijken die representatief zijn voor de hele populatie van het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben het aantal mensen met chronische inflammatoire darmaandoeningen geteld sinds het begin van de eeuw tot 2017 om de prevalentie ervan te berekenen. De gegevens waarover we tot nog toe beschikten, waren nogal oud en/of beperkt. De prevalentie van chronische inflammatoire darmaandoeningen blijkt 2-maal hoger te zijn dan vroeger: van 218 per 100.000 inwoners in 2000 naar 414 per 100.000 inwoners in 2016, en de verwachting is dat de prevalentie tegen 2025 nog met ongeveer 25% zal stijgen.Tussen 2000 en 2017 is de prevalentie van colitis ulcerosa gestegen met 55% en die van de ziekte van Crohn met 83%. Op grond van een casus-controleonderzoek stellen de vorsers dat het risico op ontwikkeling van colorectale kanker 23% hoger is bij patiënten met de ziekte van Crohn en 43% hoger bij patiënten met een colitis ulcerosa dan in de algemene bevolking.Al bij al dus alarmerende, maar waardevolle resultaten.D King et al. UEG Journal 2019; 7 (Suppl 8): 26 #OP059. UEG week 2019, Barcelona, 19-23 oktober.