...

De VBS verwijst in haar verkiezingsmemorandum naar een schandaal waarbij endoscopietoestellen accidenteel niet gesteriliseerd werden. Het gevolg was dat mensen werden blootgesteld aan het risico van hepatitis of andere besmettelijke aandoeningen. Bekend is dat de Vlaamse Zorginspectie enkele jaren geleden een onderzoek uitvoerde naar de desinfectie van endoscopen in Vlaamse ziekenhuizen. Een beleidsrapport van de Vlaamse overheid over de sterilisatie van 'flexibele endoscopen met lumen' bracht nogal wat zwakke plekken in kaart.Maar het ontwikkelen door de Vlaamse overheid van een 'eisenkader' voor dit sterilisatieproces bleek nogal wat voeten in de aarde te hebben. Het gaat om een complexe en kostbare procedure, die ook een aangepaste inrichting nodig maakt. De Vlaamse overheid wil hoge eisen stellen, maar noch de artsen noch de ziekenhuizen krijgen voldoende middelen om daar tegemoet aan te kunnen komen.In het verkiezingsmemorandum voor 2019, waarin onder meer ruim wordt ingegaan op de ziekenhuisfinanciering, komt het VBS op dit thema terug. "De honorering van poliklinisch uitgevoerde acts (colonoscopie, gastroscopie of andere vormen van endoscopie) volstaat niet meer om de kosten van de sterilisatie van de toestellen te dekken", stelt het memorandum. "Wij eisen dus een honorarium voor de geneeskundeprestatie en een werkingsbudget voor de sterilisatie van de endoscopen", luidt het vervolgens.Het volledige memorandum vindt u terug op de website van het VBS. Onze synthese vindt u hier.