...

De studie werd uitgevoerd bij 1.232 patiënten uit 18 Europese landen waaronder België. De frequentie van primaire resistentie tegen claritromycine, een van de antibiotica die het vaakst worden voorgeschreven om H. pylori uit te roeien, is gestegen van gemiddeld 9,9% in 1998 naar 17,5% in 2008 en 21,6% in 2018 (in België in 2018: 17,4%).In drie van de onderzochte streken (het zuiden van Italië, Kroatië, Griekenland) bedroeg het percentage resistentie 30% of meer. Dat werd toegeschreven aan een overconsumptie van antibiotica voor aandoeningen waarbij antibiotica niet gewettigd zijn (verkoudheid, griep), en een gebrekkige institutionele ondersteuning van strategieën om resistentie tegen antibiotica tegen te gaan. 9 landen lagen boven het gemiddelde (van 36,9% tot 22,2%) en 9 lagen eronder (van 20,0% tot 5,0%). Om u een idee te geven van de ernst van de situatie, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2017 claritromycineresistente H. pylori uitgeroepen tot een bacterie die voorrang moet krijgen inzake onderzoek en ontwikkeling van antibiotica. Een stijging van het percentage primaire resistentie tegen antibiotica werd ook waargenomen met andere antibiotica die vaak worden gebruikt bij de behandeling van H. pylori-infectie en met name levofloxacine (14,1% in 2008, 16,3% in 2018) en metronidazol (33,1% in 1998, 34,9% in 2008 en 39,1% in 2018). F Megraud et al. UEG Journal 2019; 7 (Suppl 8): 26 #OP035. UEG week 2019, Barcelona, 19-23 oktober.