...

De nomenclatuur voor de technische verstrekkingen in de gastro-enterologie werd in november 2016 herzien. Men voerde een aantal nieuwe prestaties in, rekening houdend met de evolutie van de endoscopie, en maakte het makkelijker verstrekkingen te combineren.De Task Force werkte voor 2017 wel een aantal maatregelen uit, die een besparing van 4,4 miljoen euro moest verwezenlijken. Aanvankelijk werd daartoe vanaf 1 januari 2017 de sleutelwaarde van de verstrekkingen met 3,3% verlaagd.De structurele maatregelen werden op 1 juni 2017 van kracht. Zo werd een beperking ingevoerd voor de endoscopieën van het hogere spijsverteringskanaal (473056-473060): gastroscopieën mochten voortaan maar om de drie jaar worden uitgevoerd.Dat moest een besparing opleveren van 3,7 miljoen euro.Het aantal geboekte gevallen voor verstrekking 473056-473060 daalde van 431.484 in 2016 naar 400.432 in 2018 - dat komt overeen met een daling van 7,2%.De reële uitgaven voor deze verstrekkingen daalden volgens de boekhouding van het Riziv met bijna 2,5 miljoen euro tijdens deze periode (-4,75%).Twee andere maatregelen die op 1 juni 2017 ingingen waren: een daling met 4% van het aantal polypectomieën door te eisen dat een diathermische lus wordt gebruikt en dat poliepen van het rectosigmoïd kleiner dan 5 mm niet meetellen. En een beperking van de cumulatie van oeso-fagogastro-duodenoscopieën en coloscopieën onder narcose.Beide maatregelen moesten elk een besparing van iets meer dan 300.000 euro opleveren.In 2018 bedroegen de uitgaven voor 11 gastro-enterologische prestaties tezamen 129,5 miljoen euro - een stijging van niet meer dan 137.000 euro (+0,11%) ten opzichte van 2016.Het Riziv neemt aan dat, gegeven de evolutie van deze verstrekkingen, de vooropgezette besparing van de Task Force effectief behaald is.