...

Een groep uit Hamburg heeft de literatuur doorgenomen om het effect van een substitutietherapie met pancreasenzymen op de overleving en de levenskwaliteit te evalueren bij patiënten met een exocriene pancreasinsufficiëntie. Voor hun studie hebben ze de artikels gehandhaafd van studies die de effecten van een substitutietherapie met pancreasenzymen hebben geëvalueerd op de levenskwaliteit, de overleving, de malabsorptie, de groeiparameters (lichaamslengte, gewicht en BMI) en de gastro-intestinale verschijnselen (buikpijn, consistentie van de stoelgang, flatulentie).Een substitutietherapie met pancreasenzymen vermindert de malabsorptie sterk en houdt het gewicht op peil bij patiënten met een exocriene pancreasinsufficiëntie als gevolg van mucoviscidose, chronische pancreatitis, pancreaskanker of na een totale of partiële pancreatectomie. De bewijzen van een gunstig effect op de symptomen en de levenskwaliteit waren vooral afkomstig van studies bij patiënten met chronische pancreatitis.Slechts enkele kleine studies hebben gegevens over de overleving gerapporteerd. Er is geen enkele studie gepubliceerd die de overleving op lange termijn heeft geëvalueerd.Uit de studie kunnen we indirect afleiden dat niet alle patiënten die er baat bij zouden kunnen hebben, een substitutietherapie met pancreasenzymen krijgen. Dat blijkt vooral zo te zijn bij patiënten met pancreaskanker. Oncologen zijn nauwelijks overtuigd van de relevantie van die behandeling. Nochtans kan die behandeling het levenscomfort verbeteren en zou ze via een correctie van de malnutritie en een stabilisering van het gewicht of afremming van het gewichtsverlies de overleving van de patiënten kunnen verbeteren.Naar P Layer et al. World J Gastroenterol. 2019; 25: 2430-41. https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i20/2430.htm