...

De vorsers hebben gebruik gemaakt van artificiële intelligentie om na te gaan wat de frequentste gezondheidsfactoren en verschijnselen zijn van een barrettoesofagus. Ze hebben hun studie uitgevoerd bij 1.299 patiënten: 880 (67,7%) patiënten met een barrettoesofagus onder wie 40 patiënten met een invasief slokdarmadenocarcinoom en 419 (32,3%) controlepersonen. Ze hebben een significante correlatie vastgesteld met 8 factoren: de leeftijd, het geslacht, roken, de middelomtrek, de frequentie van maagproblemen, de duur van pyrosis en zure smaak en inname van antacida.Om na te gaan of die factoren inderdaad wijzen op een hoger risico op ontwikkeling van kanker, hebben de vorsers ze gevalideerd in een andere populatie van 398 patiënten, namelijk 198 patiënten met een barrettoesofagus (23 met een slokdarmadenocarcinoom) en 200 controlepersonen. De conclusies waren dezelfde.Met een vragenlijst die de factoren evalueert, zou je dus patiënten die een hoog risico lopen, in een vroeg stadium kunnen opsporen. Dat biedt de mogelijkheid om de diagnose te stellen en de behandeling te starten in een veel vroeger stadium, waardoor de overleving zou kunnen verbeteren.A Rosenfeld et al. Lancet Digit Health. 5 dec 2019. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(19)30216-X/fulltext