...

De studie dekt een periode van 17 jaar en is gebaseerd op de gegevens die werden verzameld bij 435 consecutieve patiënten die op de intensive care van het universitaire ziekenhuis van Helsinki waren behandeld.Op korte termijn was de prognose beter bij jongere patiënten. 357 patiënten (82%) waren nog in leven na 90 dagen. De overleving bedroeg 89,5% bij de patiënten jonger dan 60 jaar, 60,3% bij de patiënten van 60-69 jaar en 43,3% bij de patiënten ouder dan 69 jaar. De belangrijkste onafhankelijke risicofactoren van overlijden binnen 90 dagen waren:Vrouwen (OR 2,0) en hartpatiënten (OR 2,9) liepen ook een hoger risico.De tienjaarsoverleving was lager dan 70% bij de patiënten jonger dan 60 jaar en lager dan 30% bij de patiënten ouder dan 60 jaar. De belangrijkste doodsoorzaak na dag 90 was alcoholgebruik: 48 patiënten (57,1%) met een alcoholische pancreatitis.HL Husu et al. J Crit Care. 4 juni 2019 [online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883944119303259