...

Dat blijkt onder meer uit een analyse van de gegevens van 53 studies die de effecten van een behandeling met antidepressiva en/of psychotherapie hebben vergeleken met die van toediening van een placebo of de gebruikelijke behandeling1. Het aantal patiënten waarbij geen verbetering werd waargenomen, was hoger in de placebogroep en met de gebruikelijke behandelingen dan met antidepressiva (daling met 34%) en psychotherapie (daling met 31%).De IMAGINE-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie die werd uitgevoerd bij 354 patiënten van 18 tot 65 jaar met een prikkelbaredarmsyndroom die tussen mei 2011 en april 2016 naar elf ziekenhuizen in Nederland waren verwezen. De resultaten van die studie werden onlangs online gezet.De patiënten werden in een 3-3-1-verhouding gerandomiseerd naar zes individuele sessies van hypnotherapie van 45 minuten (n = 150), zes sessies van hypnotherapie in groep (n = 150) of informatie en ondersteunende zorg (controlegroep) (n = 54). De patiënten die hypnotherapie hadden gekregen, vonden dat hun symptomen na 3 en 12 maanden sterker waren verbeterd dan de patiënten van de controlegroep: de odds ratio was respectievelijk 2,9 (95% BI:1,2-7,4, p = 0,024) en 2,8 (95% BI: 1,2-6,7, p = 0,0185). En kers op de taart, hypnotherapie in groep was niet minder effectief dan individuele hypnotherapie. Je kan dus meer patiënten tegen lagere kosten behandelen.1. AC Ford et al. Am J Gastroenterol 2018. [Online gepubliceerd voor de papieren versie op 3 september]. https://www.nature.com/articles/s41395-018-0222-5.2. CE Flik et al. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018 [Online gepubliceerd voor de papieren versie op 22 november]. https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(18)30310-8/fulltext.