...

Nederlandse vorsers hebben een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie uitgevoerd waarin 189 patiënten (gemiddeld 34 jaar, 78% vrouwen, 58% gevolgd in de huisartsgeneeskunde) gedurende 8 weken werden behandeld met een preparaat dat pepermuntolie afgeeft in de dunne darm, en een preparaat dat pepermuntolie afgeeft in het ileum en het colon (in beide gevallen dosis van 182 mg). Het primaire eindpunt was een langdurige (≥ 4 weken) vermindering van de buikpijn met minstens 30% van het weekgemiddelde (FDA-criterium). Het andere primaire eindpunt was een verlichting van alle symptomen (EMA-criterium). De verschillende symptomen afzonderlijk en de veiligheid waren secundaire eindpunten.Er werd geen significant verschil in het primaire eindpunt waargenomen tussen de placebo en de preparaten van pepermuntolie (afgifte in de dunne darm en afgifte in het ileum en het colon). Het responspercentage was respectievelijk 34,4%, 46,8% (p = 0,170) en 41,3% (p = 0,385). Evenmin was er geen verschil in de incidentie van het tweede primaire eindpunt: respectievelijk 4,7%, 9,7% (p = 0,317) en 1,6% (p = 0,31).Het enige positieve signaal was dat het preparaat met afgifte in de dunne darm een beter effect had op de secundaire eindpunten (buikpijn, ongemak en ernst van de symptomatologie) dan de placebo. De bijwerkingen waren goedaardig, maar waren significant frequenter in de twee groepen die pepermuntolie kregen (p < 0,005).ZZRM Weerts et al. Gastroenterology. 2019 Aug 27. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)41246-8/fulltext