...

"Dat heeft wellicht te maken met het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker", zegt Stefaan Demarest, onderzoeker bij Sciensano. "Volgens de vorige Gezondheidsenquête van 2013, liet 16,2% van de mensen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar zich testen op dikkedarmkanker en volgens de nieuwste Gezondheidsenquête van Sciensano is dat voor 2018 maar liefst 48,1%",In het kader van dit onderzoek kunnen personen van 53 tot 74 jaar een stoelgangtest (FOBT) laten uitvoeren met een screeningskit die ze thuis ontvangen hebben. Het staal wordt daarna gratis getest in het labo.In de komende jaren wordt de doelgroep nog verruimd en maken ook personen vanaf de leeftijd van 50 jaar deel uit van het onderzoek.Wallonië en BrusselAlle regio's in België hebben een bevolkingsonderzoek voor dikkedarmkanker, maar ze hanteren een andere strategie. In het Waals gewest, waar het bevolkingsonderzoek startte in 2009, steeg het aantal mensen dat aangaf zich te hebben laten testen van 16,4% naar 19,4% tussen 2013 en 2018.Met de nieuwe campagne die daar afgelopen september door Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) werd gelanceerd, lijkt er ook verbetering op komst in deze regio. Iedereen van 50 tot 74 jaar kan nu online of telefonisch een screeningskit aanvragen.Brussel startte in oktober 2018 een eigen screeningsprogramma voor dikkedarmkanker. Brusselaars kunnen na het ontvangen van een uitnodiging hun Colotest, gelanceerd door Brumammo, gaan ophalen bij een van de deelnemende apothekers.Het effect van die campagne was bij de bevolkingsbevraging nog niet te merken. In Brussel bleef het percentage dat een FOBT liet uitvoeren de voorbije jaren nagenoeg gelijk: 19,9% in 2013 en 19,4% in 2018.In heel België geeft in de doelgroep (50-74 jaar) één persoon op twee (55,1%) aan nog nooit een FOBT te hebben ondergaan. Dat percentage is in lijn met de 53,2% gerapporteerd in andere Europese landen.Er moet dus nog heel wat gewerkt worden aan de sensibilisering.