...

De vorsers hebben uitgaande van de gegevens van de NHANES-studie 2009-2010 gezocht naar een correlatie tussen de gezondheid van de darmen en de BMI van 5126 patiënten. De patiënten waren minstens 20 jaar oud en hadden geen voorgeschiedenis van prikkelbaredarmsyndroom, coeliakie of colonkanker.70 patiënten (1,40%) wogen te weinig, 1350 patiënten (26,34%) hadden een normaal gewicht, 1731 (33,77%) wogen te veel, 1097 (21,40%) waren zwaarlijvig en 878 (17,13%) waren zeer zwaarlijvig.Na correctie voor vertekenende factoren zoals de voeding, lichaamsbeweging, diabetes, het gebruik van laxeermiddelen en demografische kenmerken hebben de vorsers vastgesteld dat 8,5% van de zwaarlijvige patiënten en 11,5% van de zeer zwaarlijvige patiënten chronische diarree hadden (tegen slechts 4,5% van de proefpersonen met een normaal gewicht). De incidentie van chronische diarree was 60% hoger bij de zwaarlijvige of zeer zwaarlijvige proefpersonen dan bij de proefpersonen met een normaal gewicht. Volgens de auteurs moeten de artsen weten dat er een verband bestaat tussen obesitas en diarree. Diarree kan immers negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit. De auteurs pleiten ervoor dat obesitas en de comorbiditeit ervan zouden worden aangepakt door een multidisciplinair team.Die studie zou ook belangrijke informatie kunnen leveren over de behandeling van de symptomen van diarree bij zwaarlijvige patiënten. (referentie: Aletary Pharmacology & Therapeutics, 18 september 2019, doi: 10.1111/apt.15500)