...

Eerdere studies hadden al aangetoond dat transplantatie van fecale microbiota van een "gezonde" donor aan een patiënt met metabole afwijkingen een reëel effect kan hebben op de gezondheid van de ontvanger in de vorm van een daling van het gewicht en verbetering van de metabole parameters. Maar de studies tot nog toe hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd.Om meer klaarheid in de zaak te scheppen, hebben vorsers van de Universiteit van Alberta een gerandomiseerde dubbelblinde studie uitgevoerd bij 70 zeer zwaarlijvige patiënten (BMI hoger dan 40 kg/m²) om het effect van perorale transplantatie van fecale microbiota in combinatie met dagelijkse supplementen van weinig of zeer fermenteerbare vezels te evalueren. De studie is uitgevoerd bij patiënten die in aanmerking kwamen voor bariatrische chirurgie en een metabool syndroom vertoonden (insulineresistentie, hyperglykemie, hypertensie ....). 61 patiënten hebben de studie voltooid. De feces was afkomstig van vier gezonde, magere donoren en bij transplantatie werd één enkele dosis van ongeveer 20 smaak- en geurloze in het laboratorium bereide capsules toegediend.Bij de patiënten die supplementen van weinig fermenteerbare vezels kregen, verhoogde die behandeling de insulinegevoeligheid en de hoeveelheid "goede bacteriën" in de darmen in slechts zes weken tijd. Dankzij een verbetering van de insulinegevoeligheid daalde de glykemie. Er zijn geen ernstige bijwerkingen als gevolg van de behandeling opgetreden.De sleutel tot succes was de combinatie van perorale transplantatie van fecale microbiota en supplementen van vezels, die de overleving van heilzame bacteriën bevorderen.De studie leert dat een evenwichtige microbiota belangrijk is voor het gewicht en de metabole parameters. Die studie zou ons dus op het spoor kunnen zetten van een alternatief voor bariatrische chirurgie. "De intestinale microbiota biedt een immens potentieel om de gezondheid van de mens te verbeteren", denkt de hoofdauteur, prof. Karen Madsen.Een langere studie bij een groter aantal proefpersonen is wenselijk om die resultaten te bevestigen.(referentie: Nature Medicine, 5 juli 2021, doi: 10.1038/s41591-021-01399-2)