...

InterAACT is een prospectieve, multinationale, gerandomiseerde fase II-studie bij patiënten met een inoperabel lokaal recidief van aarskanker of een aarskanker die wordt ontdekt als er al metastasen zijn.Gezien het kleine aantal patiënten met zo'n kanker beschikken we maar over zeer beperkte gegevens, en er bestaat evenmin een internationale consensus over de behandeling. De niet-blinde InterAACT-studie heeft bij dergelijke patiënten een klassieke combinatie van cisplatine en 5-FU vergeleken met een nieuwe combinatie, meer bepaald carboplatine en paclitaxel. Die combinatietherapie heeft haar werkzaamheid al bewezen bij andere kankers (met name ovarium-, baarmoeder- en longkanker).Op het jaarlijkse congres van de European Society of Medical Oncology (ESMO 2018) werden de resultaten gepresenteerd over 91 patiënten die in vier landen waren gerekruteerd (Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Verenigde Staten en Australië). Niet alleen was de totale overleving beter met de nieuwe combinatie dan met de klassieke (winst van ongeveer zeven maanden, respectievelijk 20 en 12,3 maanden; p = 0,014), maar bovendien werd ze ook beter verdragen (ernstige bijwerkingen respectievelijk 36% en 63%, p = 0,016).Volgens de onderzoekers staat het buiten kijf dat die combinatietherapie een nieuwe standaardtherapie zal worden bij patiënten met die zeldzame kanker. De studie illustreert ook het belang van internationale samenwerking om vooruitgang te boeken over zeldzame kankers.Naar de presentatie van Sheela Rao, congres ESMO 2018, München, 19-23 oktober. Abstract LBA21. https://academic.oup.com/annonc/article/29/suppl_8/mdy424.022/5141632