...

Vetinfiltratie in het leverparenchym is de hepatische component van een metabool syndroom. Het klinische spectrum gaat van een gewone leververvetting (NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease) tot steatohepatitis (NASH, non-alcoholic steatohepatitis). Beide vormen kunnen complicaties veroorzaken, maar het natuurlijke verloop ervan is nog niet goed bekend.Franse auteurs hebben een studie uitgevoerd bij 125.052 patiënten met NAFLD/NASH die tussen 2009 en 2015 in een ziekenhuis waren opgenomen. Bij 1,2% van de patiënten werd de diagnose gesteld in het stadium van gecompenseerde cirrose, bij 6,3% in het stadium van gedecompenseerde cirrose en bij 0,9% in het stadium van hepatocellulair carcinoom.Tijdens het eerste jaar van de follow-up werd 4-maal vaker een diagnose gesteld van gedecompenseerde cirrose dan van gecompenseerde cirrose (respectievelijk 0,96% en 0,20%). Dat betekent duidelijk dat de diagnose van gecompenseerde cirrose vaak wordt gemist. Tijdens een follow-up gaande tot 7 jaar is 5,6% van de patiënten geëvolueerd naar een ernstiger stadium. Bijzonder opvallend is dat meer dan een kwart van de cirrosepatiënten geëvolueerd is naar leverdecompensatie (27,5%). Vandaar het belang van een vroege opsporing en geschikte behandeling om de evolutie in te dijken en de sterfte te verlagen.De sterfte was hoog in alle stadia en steeg met de ernst van het leverlijden. Tijdens het eerste jaar van de follow-up bedroeg de sterfte 2,1% bij de patiënten bij wie het leverlijden niet was verergerd, 4,6% bij de patiënten met een gecompenseerde cirrose en 19,1% bij de patiënten met een gedecompenseerde cirrose.Die tendens hield aan tijdens de zeven jaar durende follow-up. De cumulatieve sterfte bedroeg 7,9% bij patiënten met NAFLD/NASH (ter vergelijking, in een normale populatie van die leeftijd bedraagt de sterfte over die periode 4,6%), 16,3% bij de patiënten met cirrose en 34,6% bij de patiënten met een gedecompenseerde cirrose.Naar de presentatie van Jérôme Boursier et al. ILC 2019 THU-299.