...

De beslissing gaat over de 'centralisatie' van complexe chirurgische ingrepen bij kanker van de slokdarm en van de pancreas respectievelijk. De voorwaarden waaraan de centra moeten voldoen waren al langer bekend en ziekenhuizen die geïnteresseerd waren konden hun kandidatuur indienen.In juli maakte het Riziv de lijst bekend van de centra die het Verzekeringscomité goedkeurde. Voor complexe slokdarmchirurgie dienden 14 ziekenhuizen een kandidatuur in, 10 kregen een goedkeuring - de helft daarvan in Vlaanderen.Voor complexe pancreaschirurgie ontving het Riziv 16 aanvragen waarvan er 15 werden goedgekeurd - 9 daarvan in Vlaanderen.Vlaamse centraIn Vlaanderen zijn drie universitaire ziekenhuizen erkend voor zowel complexe slokdarm- als complexe pancreaschirurgie: UZ Leuven, UZ Gent en UZ Antwerpen. Het UZ Brussel, buiten het Vlaamse Gewest gelegen, kreeg geen erkenning.AZ Delta en ZOL (campus Sint-Jan) kregen elk een erkenning voor het oprichten van een centrum voor complexe slokdarmchirurgie. GZA-ziekenhuizen (Campus Sint-Augustinus), Jessa-ziekenhuis, Imelda, AZ Sint-Jan (Campus Brugge), AZ Groeninge en ASZ Aalst kunnen een centrum voor complexe pancreaschirurgie huisvesten.Samenwerkende ziekenhuizenDe meeste ziekenhuizen werken voor het opzetten van een centrum samen met een ander ziekenhuis. Jessa en ZOL werken voor beide soorten centra onderling samen, en zo ook Sint-Jan in Brugge en AZ Delta in Roeselaere.UZ Gent werkt voor beide centra samen met AZ Sint-Lucas. UZ Antwerpen werkt voor slokdarmkanker samen met ZNA en voor pancreaskanker met AZ Klina. ZNA is de partner van GZA voor pancreaskanker.Franstalige centraIn Wallonië en Brussel zijn voor slokdarmkanker ULB Hôpital Erasme, Cliniques Universitaires Saint-Luc, CHU de Liège (Sart Tilman), CHU UCL Namur (site Godinne) erkend, samen met CHC Liège en Centre Hospitalière Jolimont als niet-universitaire centra.Voor pancreaskanker zijn dat ULB Hôpital Erasme, Cliniques Universitaires Saint-Luc, CHU de Liège (Sart Tilman), CHU UCL Namur (site Godinne), samen met nog het Centre Hospitalière de Wallonie Picardi in Doornik.Nieuwe regels snel van krachtIn 2018 werden 485 oesofagectomieën uitgevoerd in 45 ziekenhuizen, en 567 pancreaticoduodenectomie-ingrepen (Whipple) in 55 ziekenhuizen. Maar vanaf 15 juli worden die ingrepen alleen nog terugbetaald als ze in een daarvoor erkend centrum worden uitgevoerd.Een uitzondering daarop: in ziekenhuizen die samenwerken met een ander ziekenhuis dat een erkend centrum huisvest, is terugbetaling van die ingrepen wel nog mogelijk tot eind van dit jaar. Meer informatie vindt u op de website van het Riziv. Daar zijn ook de officiële lijsten beschikbaar