...

De KEYNOTE-062-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde studie die werd uitgevoerd bij 763 patiënten met een gevorderde, HER2-maagkanker (70%) of kanker van de slokdarm-maagovergang (30%) met PD-L1-expressie (positieve samengestelde score, CPS ≥1). De patiënten werden in drie behandelingsgroepen ingedeeld:De totale overleving was niet minder goed met pembrolizumab dan met chemotherapie (non-inferioriteitsstudie): respectievelijk 10,6 en 11,1 maanden (HR 0,91) in de totale patiëntengroep (CPS ≥ 1). Bij de patiënten met een CPS ≥ 10 was de totale overleving beter met pembrolizumab: 17,4 maanden versus 10,8 maanden (HR 0,69). Bij die patiënten was de totale overleving na twee jaar 39% met pembrolizumab en 22% met de standaardchemotherapie.Bij vergelijking van de combinatietherapie met chemotherapie alleen waren de resultaten beter met de combinatietherapie: totale overleving respectievelijk 12,5 en 11,1 maanden (HR 0,85) en progressievrije overleving respectievelijk 6,9 en 6,4 maanden (HR 0,84), maar het verschil was niet significant.Pembrolizumab was veel veiliger dan de chemotherapie of de combinatietherapie. Het aantal ernstige bijwerkingen (graad ≥ 3) bedroeg 17% met pembrolizumab alleen, 73% met de combinatietherapie en 69% met de chemotherapie alleen. De belangrijkste bijwerkingen waren nausea en vermoeidheid.Kortom, pembrolizumab alleen doet het niet minder goed dan een klassieke chemotherapie en is dus een mogelijke optie en zelfs een optie die sterk aan te bevelen is bij patiënten met een CPS ≥ 10. Een combinatie van pembrolizumab en chemotherapie gaf geen betere resultaten dan chemotherapie alleen en verdient dus geen aanbeveling.Naar de presentatie van Josep Tabernero op het ASCO 2019, Chicago, 31 mei-4 juni. J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr LBA4007). http://abstracts.asco.org/239/AbstView_239_251955.html