...

De vorsers hebben de aard en de evolutie onderzocht van de symptomen en de IL-2-spiegel bij 25 patiënten met coeliakie die een glutenvrij dieet volgden, en 25 gezonde vrijwilligers na inname van 6 gram gluten. De symptomen werden om het uur genoteerd tot 6 uur na de inname van gluten. De serumspiegels van IL-2 werden gemeten 0, 2, 4 en 6 uur na inname van gluten en de bijwerkingen werden geregistreerd gedurende 48 uur.De IL-2-spiegel was altijd onmeetbaar laag bij de vrijwilligers. Bij 95% van de patiënten bedroeg de serumspiegel van IL-2 na 4 uur > 0,5 pg/ml, hoewel die voor inname van gluten onmeetbaar laag was. Ook de ernst van de verschijnselen die zijn opgetreden na inname van gluten, nam significant toe bij de patiënten (p < 0,001), maar niet in de controlegroep.De symptomen begonnen 1 uur na inname van gluten en waren maximaal na 3 uur. Nausea en braken waren de zwaarste reacties, maar ook werden lichte hoofdpijn en vermoeidheid gerapporteerd.De piekserumconcentratie van IL-2 correleerde met de ernst van de symptomen, vooral de nausea en het braken.De studie toont dus aan dat de stijging van de IL-2-spiegel correleert met het tijdstip van optreden en de ernst van de symptomen na blootstelling van patiënten met coeliakie aan gluten.De vorsers stellen dat inname van een gestandaardiseerde hoeveelheid gluten met meting van de IL-2-spiegel een waardevolle klinische test zou kunnen zijn om een echte coeliakie te volgen en te diagnosticeren bij patiënten die een glutenvrij dieet volgen.JA Tye-Din et al. Aliment Pharmacol Ther. 2019 Sep 4. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apt.15477