...

CT-P13 werd vergeleken met infliximab bij patiënten ouder dan 15 jaar met een colitis ulcerosa die nog nooit infliximab hadden gekregen. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van overlijden, chirurgie voor colitis ulcerosa, ziekenhuisopname ongeacht de oorzaak en terugbetaling van andere behandelingen. Equivalentie werd gedefinieerd als een 95% BI van de risicoverhouding (HR) van CT-P13 over infliximab van 0,80 tot 1,25.Tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2017 werden 3.112 patiënten in de studie opgenomen. 1.434 patiënten werden behandeld met infliximab en 1.678 met CT-P13. Een van de items van het samengesteld eindpunt is opgetreden bij 710 patiënten van de infliximabgroep en bij 743 patiënten van de CT-P13-groep.Bij multivariate analyse waren CT-P13 en infliximab evenwaardig (HR 1,04; 95% BI 0,94-1,15). Er was geen verschil in incidentie van vaste of hematologische kanker (HR 0,81; 95% BI 0,41-1,60).En kers op de taart, het aantal ernstige infecties was lager in de CT-P13-groep (HR 0,65; 95% BI 0,48‐0,88). Dat alles wijst erop dat je bij de keuze tussen infliximab en CT-P13 hoofdzakelijk moet voortgaan op de kostprijs.Dezelfde groep heeft in het begin van het jaar aangetoond dat de werkzaamheid en de veiligheid van CT-P13 ook even goed zijn als die van infliximab bij de behandeling van de ziekte van Crohn (A Meyer et al. Ann Intern Med. 2019; 170: 99-107) Naar A Meyer et al. Aliment Pharmacol Ther. 2019; 50: 269-77. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.15323