...

De totale som van geneesmiddelenuitgaven in de ziekenhuizen steeg van 1,44 miljard euro in 2014 naar 1,64 miljard euro in 2015. De uitgaven voor antivirale middelen stegen met 391% en bedroegen in 2015 ongeveer 117 miljoen euro. Maar in 2016 zag je weer een daling met 38% - de totale kost voor antivirale middelen bedroeg toen nog 73 miljoen euro.Die evolutie wordt geheel gestuurd door de uitgaven voor middelen tegen hepatitis C. Die bedroegen 90,6 miljoen euro in 2015 en nog 54,5 miljoen in 2016.Deze middelen worden alleen in het ziekenhuis verstrekt, meestal aan ambulante patiënten.De publieke apotheken 'open officina' zagen de uitgaven voor (peg)interferon en voor ribavirine sterk teruglopen. Opmerkelijk is dat voor interferon deze uitgaven al begonnen te krimpen sinds 2013 - artsen anticipeerden op de komst van de nieuwe virusremmers.De eerste orale virusremmers die op de markt kwamen in januari 2015 (sofosbuvir en semiprevir) werden wel nog gecombineerd met peginterferon. Maar dat laatste middel werd dan ook in het ziekenhuis verstrekt - de uitgaven daarvoor verschoven van de gewone apotheker naar de ziekenhuisapotheek.Ook de uitgaven voor ribavirine verhuisden in grote mate naar de ziekenhuizen omdat, als het middel nog bijkomend werd gegeven, dit ook gebeurde bij de ambulante ziekenhuispatiënten.De cijfers komen uit het MORSE-rapport 2016 van het Riziv. De meeste geneesmiddelenstatistieken die het Riziv vrijgeeft zijn geheel afkomstig uit Farmanet - het MORSE-rapport analyseert ook de geneesmiddelenuitgaven in ziekenhuizen (de docPH-gegevens).De cijfers uit 2016 zijn de meest recente die al beschikbaar zijn. Na de piek in 2015 daalde het volume van deze anti-hepatitis C-behandelingen in 2016.Virusremmers tegen HCV werden aanvankelijk alleen terugbetaald bij patiënten met cirrose of 'precirrose' - en bij patiënten die een recidief vertoonden na een levertransplantatie.In 2017 kwamen er nog nieuwe virusremmers bij en werden de criteria voor de terugbetaling van deze middelen veel ruimer. Verwacht wordt dat in 2017 de uitgaven weer behoorlijk zullen toenemen en de 90 miljoen euro zullen overschrijden.