...

Het onderzoek werd uitgevoerd bij mensen die in aanmerking kwamen voor screening, in casu mensen van 51 tot 75 jaar. De onderzoekers hebben het percentage screening (opsporing van fecaal occult bloed/immunologische test of een sigmoïdoscopie of colonoscopie), de distributie van de kankerstadia en de specifieke sterfte voor en na het opstarten van een georganiseerde screening geëvalueerd.Tussen 2006 en 2008 werd een georganiseerd programma voor screening op colorectale kanker opgestart. Daardoor is het screeningpercentage sterk toegenomen: van ongeveer 40% tussen 2000 en 2005 tot 82,7% in 2015 (p < 0,01). De invoering van het screeningsprogramma resulteerde eerst in een stijging van de incidentie van colorectale kanker (grotendeels toe te schrijven aan een frequentere detectie in een vroeg stadium) gevolgd door een daling van de incidentie. Tussen 2000 en 2015 is de gedocumenteerde jaarlijkse incidentie met 25,5% gedaald: van 95,8 tot 71,4 gevallen/100.000 inwoners (p < 0,01). Zowel de incidentie van gevorderde colorectale kanker (-36,2%, van 45,9 tot 29,3 gevallen/100.000, p < 0,01)) als die van colorectale kanker in een vroeg stadium (-14,5%, van 48,2 tot 41,2 gevallen/100.000, p < 0,04) is gedaald. Parallel daarmee is ook de kankersterfte gedaald (van 30,9 naar 14,7 sterfgevallen/100.000, p < 0,01). Alle details van het artikel en het redactioneel commentaar zijn vrij en gratis toegankelijk.TR Levin et al. Gastroenterology. 2018; 155: 1383-1391.e5. https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(18)34783-8/fulltext