...

Om dat verder uit te pluizen, hebben de auteurs de gezondheidsregisters van de Scandinavische landen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden) doorgenomen. Die registers telden 942.906 patiënten met GOR, van wie er 48.414 waren geopereerd (30.537 ernstige gevallen) (mediane leeftijd 66 jaar, 56% mannen) en van wie er 894.492 (264.543 ernstige gevallen) medisch werden behandeld (mediane leeftijd 71 jaar, 51% vrouwen).Tijdens de follow-up hebben de auteurs 177 gevallen van slokdarmadenocarcinoom geregistreerd bij de chirurgisch behandelde patiënten (cumulatieve incidentie van 0,4%), van wie 149 bij de ernstige gevallen, en 2.368 bij de medisch behandelde patiënten (cumulatieve incidentie van 0,3%), van wie 1.351 bij de ernstige gevallen.Dat wijst er dus op dat zowel antirefluxchirurgie als medicatie tegen reflux het risico op verkankering verlaagt. De kinetiek van daling van het risico is evenwel niet dezelfde bij de medisch en de chirurgisch behandelde patiënten. Bij die laatsten was de initiële incidentie van kanker hoger, wat de vorsers toeschrijven aan een langer bestaande reflux en een hoger aantal patiënten met een ernstige reflux. Maar uiteindelijk verlaagt zowel chirurgie als medicatie het risico tot het risiconiveau in de algemene bevolking.J Maret-Ouda et al. JAMA Oncol. 23 aug 2018. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2697225