...

FLOT4 is een open, gerandomiseerde, gecontroleerde fase 2/3-studie die werd uitgevoerd bij 716 patiënten met een histologisch bewezen adenocarcinoom in een klinisch gevorderd stadium (cT ≥ 2, cN+ of beide), maar chirurgisch reseceerbaar en zonder bewijs van metastasen op afstand.De patiënten werden gerandomiseerd naar:OfHet primaire eindpunt was de totale overleving bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen. De mediane totale overleving bedroeg 50 maanden in de experimentele groep en 35 in de controlegroep (HR 0,77, 95% BI 0,63-0,94).Dat verschil ging niet gepaard met meer bijwerkingen. Het percentage patiënten met ernstige bijwerkingen als gevolg van de behandeling (ook tijdens het ziekenhuisverblijf voor chirurgie) was vergelijkbaar in de twee groepen (27%). In elke groep zijn twee patiënten gestorven aan de gevolgen van de behandeling. Ook het aantal ziekenhuisopnames wegens toxiciteit was vergelijkbaar: 26% in de controlegroep en 25% in de experimentele groep.Naar SE Al-Batran et al. Lancet. 2019 Apr 10. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32557-1/fulltext