...

De flexibele endoscoop heeft de laatste 50 jaar steeds meer ingang gevonden in onder meer de gastro-enterologie. De technologische ontwikkelingen en nieuwe procedures maken het steeds beter mogelijk om complexe handelingen uit te voeren langs deze weg.Maar bij endoscopie ontbreekt de tactiele component. Sensendo probeert het wegvallen van de tastzin te compenseren door de ingebrachte instrumenten uit te rusten met een sensor die de kracht meet die erop wordt uitgeoefend, en door feedback daarover over te brengen op de hand van de chirurg.Nicolas Geuens werkt als ingenieur bij het Bio Electro and Mechanical Systems (BEAMS) department van de ULB en legt uit dat Sensendo in nauwe samenwerking werd ontwikkeld met artsen die een oplossing zochten voor het verlies aan gevoel dat het werken met een lang, flexibel instrument teweegbracht.De krachtsensoren die op het langs de endoscoop naar binnen geschoven instrument zijn aangebracht, sturen informatie over de uitgevoerde kracht terug naar een elektronisch apparaat, de 'vaste post', die op zijn beurt een motortje aanstuurt op een hendeltje dat de chirurg in de hand houdt. Met dat hendeltje kan de chirurg de uitgevoerde kracht dan in zijn vingers voelen."De krachtsensoren bestaan uit optische vezels", licht Geuens verder toe. Die zijn zeer fijn en buigzaam, en werken niet met elektriciteit. "De sensor kan de kracht meten met een resolutie die vergelijkbaar is met de natuurlijke sensoren in onze vingers."Voorlopig wordt Sensendo vooral ontwikkelt voor toepassingen in de pneumologie. Tests moeten het gebruik ook valideren. Verwacht wordt dat het instrument tegen midden 2022 op de markt zal komen.