...

De vzw Stop Darmkanker maakte eind februari de balans op. Dat gebeurde samen met de Fédération Liégoise de Cancérologie Digestive en met de firma Sanofi, bij de prijsuitreiking van het No-X-Cuse-project. Het positieve nieuws is dat de doelgroep in Vlaanderen behoorlijk participeert aan het bevolkingsonderzoek. Het gemiddelde voor heel Vlaanderen bedraagt 54,5%. Dat kan natuurlijk wel nog beter. Dat blijkt ook uit de regionale verschillen. In het noorden van Limburg en in de Kempen neemt 70% van de uitgenodigde Vlamingen deel aan de screening op occult bloed in de stoelgang. In de Rand rond Brussel bedraagt de participatiegraad nog geen 25%.In de andere regio's is er een grote inhaalbeweging nodig. In Franstalig België doet maar 14,6% mee aan de officiële stoelgangtest. Dat is ongeveer evenveel als het aantal mensen in de doelgroep dat zich op eigen initiatief laat onderzoeken, inclusief zij die een coloscopie lieten uitvoeren. Twee derde van de 'risicopopulatie' ondergaat geen enkel onderzoek.Ook het probleem van het niet laten opvolgen van een positieve screeningtest is nog meer uitgesproken in Brussel en Wallonië.De directeur van vzw Stop Darmkanker, dokter Luc Colemont, wijst op de progressiemarge in Vlaanderen - onder meer wat het vervolgonderzoek betreft: "Zo laat een op zeven van de patiënten met een afwijkend resultaat zich niet verder onderzoeken, terwijl het juist aangeeft dat er mogelijk een probleem is. "Dokter Houbiers van de Fédération Liégoise de Cancérologie Digestive hoopt dat de inhaalbeweging in Franstalig België is ingezet: "De participatiegraad eind 2017 bereikte een piek van 24%. Maar zelfs dan is de weg nog zeer lang, ook omdat 40% van de positieve testers geen coloscopie laat uitvoeren."