...

Metabole aandoeningen zoals obesitas en type 2-diabetes en een ongezonde levenswijze verhogen het risico op en de ernst van een Covid-19, maar het effect van de voeding zelf was nog niet specifiek onderzocht.Vorsers van het King's College in Londen hebben de gegevens doorgenomen van 592 571 Britten en Amerikanen die hadden deelgenomen aan de ZOE COVID Study, een grote enquête uitgevoerd via een app voor smartphone. De deelnemers werden gerekruteerd vanaf 24 maart 2020 en werden gevolgd tot 2 december 2020. In het begin van de studie hebben ze een vragenlijst ingevuld over hun eetgewoontes voor de pandemie. De kwaliteit van de voeding werd geëvalueerd met een score van een gezonde voeding, waarin de nadruk wordt gelegd op gezonde plantaardige voedingsmiddelen zoals fruit en groenten.Tijdens een follow-up van 3 886 274 persoonmaanden zijn 31 815 gevallen van Covid-19 geregistreerd. Het risico op Covid-19 was 9% lager en het risico op een ernstige Covid-19 in geval van een sars-CoV-2-infectie was 41% lager bij de mensen in het hoogste kwartiel van de voedingsscore (voeding van hoge kwaliteit) dan bij de mensen in het laagste kwartiel."Onze resultaten stroken met die van onze historische Predict-studie. In die studie hebben we aangetoond dat een voeding van betere kwaliteit correleert met een gezondere microbiota, wat dan weer correleert met een betere algemene gezondheid, en het risico op Covid-19 zou kunnen verlagen", zegt prof. Timothy Spector. "Je hoeft daarom geen veganist te zijn, maar meer plantaardige voedingsmiddelen eten is een goede manier om de immuniteit te versterken."De wetenschappers hebben ook een synergetische relatie ontdekt tussen enerzijds een slechte voeding en een precaire sociaaleconomische situatie en anderzijds het risico op Covid-19. Het risico was hoger dan de som van de risico's als gevolg van die twee factoren apart genomen. "Volgens onze modellen zou het aantal gevallen van Covid-19 bijna een derde lager zin geweest als een van die twee factoren, namelijk ongezonde voeding en precaire sociaaleconomische toestand, er niet was geweest", legt prof. Jordi Merino uit."Voor de eerste keer hebben we kunnen aantonen dat een gezondere voeding het risico op een sars-CoV-2-infectie kan verkleinen, vooral bij mensen die in arme wijken leven", voegt dr. Sarah Berry eraan toe. "Onze studie wijst erop dat een interventie die erop gericht is mensen die in arme gebieden leven, te helpen gezonder te eten, grote voordelen voor de volksgezondheid zou hebben en de belasting van de huidige pandemie zou verlagen.""We roepen de regeringen en alle betrokkenen op een doortastend beleid te voeren dat voorrang geeft aan een gezonde voeding en het welzijn", concludeert Jordi Merino.(referentie: Gut, 6 september 2021. doi: 10.1136/gutjnl-2021-325353)