...

De beide Aalsterse ziekenhuizen bundelen op het eind van de internationale maand in de strijd tegen darmkanker de krachten. Met een 'interactieve belevingsdag' willen ze meer inwoners van de stad laten deelnemen aan het Vlaamse bevolkingsonderzoek. De participatiegraad in Aalst aan deze dikkedarmkankerscreening is lager dan in de rest van Vlaanderen: 45,4% tegenover 51,7%. Dat moet beter, vinden de gastro-enterologen van beide instellingen.Dokter Steven Debeuckelaere van het ASZ: "Het is echt belangrijk om deel te nemen aan dit programma. Deze gratis test is voor de betrokken doelgroep helemaal niet moeilijk of vervelend om te doen. We willen de Aalstenaars uit de beoogde leeftijdsgroep aansporen om verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid te nemen!"Dokter Koen Hendrickx van het OLV-ziekenhuis: "Met onze gezamenlijke campagne willen we de mensen op een toegankelijke en interactieve manier meer kennis aan de hand doen over darmkanker. Waarop moet je letten? Wanneer moet je een arts raadplegen? Hoe ontwikkelt darmkanker zich? Tegelijk willen we de mensen inzicht geven in de manier waarop een darmonderzoek verloopt, en welke aanpak we volgen wanneer een behandeling noodzakelijk zou blijken."De campagne 'De pot op met darmkanker' start om 11 uur op de wekelijkse markt. Een ploeg van de beide ziekenhuizen zal de bezoekers van de markt uitnodigen om een kwartiertje vrij te maken en de infokraampjes te bezoeken. Het belang van een evenwichtige voeding en van voldoende beweging wordt daar op een ludieke manier gedemonstreerd.De lage deelnamegraad aan het bevolkingsonderzoek komt mogelijk doordat velen de stoelgang- of iFOB-test iets vreemds vinden. Daar wil de campagne ook iets aan doen. Tot slot zal de lotgenotengroep voor mensen met darmkanker, Talk Blue, blauwe lintjes uitdelen: een teken dat darmkanker de pot op kan, meteen ook een teken van solidariteit met darmkankerpatiënten en hun omgeving.