...

Meerdere verenigingen raden dan ook systematisch een darmvoorbereiding aan bij patiënten die in aanmerking komen voor een colonresectie. Een Finse groep heeft nu een multicentrische, prospectieve, gerandomiseerde studie in 4 ziekenhuizen uitgevoerd om na te gaan of die aanbeveling wel gegrond is.De studienurses gaven instructies voor voorbereiding of geen voorbereiding van het colon naargelang van de groep waarin de patiënt werd ingedeeld. Geen enkele van de andere betrokkenen was op de hoogte van die randomisatie. De voorbereiding werd uitgevoerd de dag voor de operatie en bestond uit het drinken van 2 liter polyethyleenglycol en 1 liter water voor 18 uur, neomycine 2 g per os om 19 uur en metronidazol 2 g om 23 uur. Het primaire eindpunt was het optreden van infecties van het operatieveld tijdens de eerste 30 dagen na de operatie. In het totaal werden 417 patiënten gerandomiseerd, 209 naar voorbereiding en 208 naar geen voorbereiding. Bij respectievelijk 13 en 8 patiënten werd geen colonresectie uitgevoerd. Die patiënten werden dan ook niet meegeteld bij de analyse, die dus ging over 396 patiënten (196 in de groep voorbereiding en 200 in de groep zonder voorbereiding).Een infectie van het operatieveld werd vastgesteld bij 13 (7%) patiënten van de groep voorbereiding en bij 21 (11%) van de groep zonder voorbereiding. Dat verschil was echter niet significant (odds ratio 1,65, 95% BI 0,80-3,40; p = 0,17). Een dehiscentie van de anastomose werd gerapporteerd bij respectievelijk 7 en 8 patiënten en respectievelijk 16 en 13 patiënten dienden opnieuw te worden geopereerd. Er zijn twee patiënten gestorven binnen 30 dagen in de groep zonder voorbereiding en geen enkele in de groep met voorbereiding.De vorsers concluderen dat darmvoorbereiding het aantal infecties van het operatieveld en de morbiditeit van chirurgie niet significant verlaagt en dat het dus wenselijk is de huidige richtlijnen te herzien.Naar L Koskenvuo et al. Lancet. 2019; 394: 840-8. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31269-3