...

Deense en Finse vorsers hebben de prognose geëvalueerd van 6.689 patiënten bij wie een diagnose van ziekte van Crohn of colitis ulcerosa was gesteld voor de leeftijd van 18 jaar.Tijdens een mediane follow-up van 9,6 jaar (bij de analyse bedroeg de mediane leeftijd van de patiënten 22,3 jaar) hebben de vorsers 72 gevallen van kanker en 65 sterfgevallen geregistreerd. Het ging meestal om dunnedarm- of dikkedarmkanker, maar er waren ook gevallen van lymfoom en melanoom van de huid.Het risico op kanker was 2,5-maal hoger en het overlijdensrisico 3,7-maal hoger bij de patiënten bij wie tijdens de kinderjaren een colitis ulcerosa was gediagnosticeerd, dan in de algemene bevolking. Bij een diagnose van ziekte van Crohn was het risico respectievelijk 2,6 en 2,2 keer hoger.De belangrijkste doodsoorzaken waren kanker, zelfmoord en infectie. Gezien die resultaten moeten jonge patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening bijzonder goed worden gevolgd op kanker. In die studie werd ook een hoger zelfmoordrisico vastgesteld. Het is dus wenselijk de geestelijke gezondheid van die jonge patiënten te evalueren.M Malham et al. Aliment Pharmacol Ther. 8 mei 2019 [online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apt.15258