...

Dat blijkt uit de boekhoudkundige audit van het Riziv. Die splitst de uitgaven op per gewest. In Vlaanderen bedroegen de uitgaven in 2016 voor technische verstrekkingen door gastro-enterologen bijna 73 miljoen (+1,8% in vergelijking met 2015), in Wallonië 43,7 miljoen (+ 1,7%) en in Brussel 12,2 miljoen. Het laatste betekent een stijging van de uitgaven met 8,9% op één jaar tijd. Een reden voor deze opvallende stijging in het Brussels Gewest geeft de audit niet. Wel verwijst het document nog naar de start van de screeningscampagne voor colorectaal carcinoom eind 2013: tussen 2013 en 2014 steeg het aantal technische verstrekkingen in Vlaanderen met bijna 11%. Dat was vooral toe te schrijven aan de stijging van het aantal coloscopieën en resecties van poliepen.In 2016 waren de drie grote stijgers de endoscopische resectie van een oppervlakkig cancereus letsel in het hogere spijsverteringskanaal(473970-473981, +23,5%), functionele tests met stabiele isotopen (473255-473266, +21%) en echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale tractus (473852-473863, +14,7%).Het aantal onderzoeken met fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie (472415-472426) nam met 17,3% af. Op 1 november 2016 werd de nomenclatuur vernieuwd, maar over het effect daarvan bevat deze audit nog geen gegevens.