...

Dat is misschien niet zo verwonderlijk. Tramadol remt immers de heropname van noradrenaline en serotonine, wat invloed heeft op de plaatjesaggregatie. Daarom hebben de auteurs een casus-controleonderzoek uitgevoerd op basis van gegevens van Zweedse registers (patiëntenregisters en registers van voorschriften).De analyse betreft 18.306 gevallen (patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen wegens een eerste bloeding op een maagulcus). Elke patiënt werd vergeleken met vier controlepersonen. Bij de analyse werd onderscheid gemaakt tussen de patiënten bij wie de behandeling met tramadol pas was gestart, en de patiënten die al langer waren behandeld met tramadol. De auteurs hebben ook het effect onderzocht van codeïne, eveneens een pijnstiller, die echter geen invloed heeft op de plaatjesfunctie.Tramadol correleerde inderdaad met een hoger risico op ulcusbloeding (gecorrigeerde odds ratio 2,1, 95% BI 2,0-2,3) en de correlatie was nog sterker als de behandeling pas was gestart (OR 2,8, 95% BI 2,5-3,2), dan als de patiënten al waren behandeld (OR 1,7, 95% BI 1,6-1,9). Mooi, maar het plaatje met codeïne was nagenoeg identiek: hoger risico op ulcusbloeding (OR 1,9, 95% BI 1,7-2,1) en de correlatie was sterker als de behandeling pas was gestart (OR 2,3, 95% BI 2,0-2,6) en was minder sterk als de patiënten al langer tramadol kregen (OR 1,7, 95% BI 1,5-1,9).Een correlatie dus, maar waarbij met de pijn samenhangende parameters belangrijker blijken te zijn dan een eventueel farmacologisch effect van tramadol. Het artikel is vrij en gratis toegankelijk. Aan u om te oordelen.Naar H Järnbert-Pettersson et al. PLoS One. 2019 Apr 17; 14: e0215356. https://journals.plos.org/plosone/article?id = 10.1371/journal.pone.0215356