...

Het gebruik van insuline vertoont gedurende twee jaar een dalende trend, ongeacht welke procedure werd gevolgd: een (Roux en Y) gastric bypass, een maagband of sleeve gastrectomy. Nadien treedt een stabilisatie op, maar tot vijf jaar na de ingreep ziet men geen nieuwe toename van het gebruik van insuline.De grootte van het effect lijkt niet gelijk te zijn voor elk van de drie ingrepen maar daar mag men niet zomaar conclusies uit trekken. De populaties zijn verschillend want de ingreep wordt gekozen naargelang de kenmerken van de patiënt.Voor iedere patiënt die een bariatrische ingreep onderging werd een aantal patiënten die ook insuline gebruikten, gekozen uit een pool. Dat gebeurde willekeurig maar de controle had wel dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht en hetzelfde statuut voor het Riziv (normaal verzekerd of met recht op een verhoogde tegemoetkoming).Voor de controlegroep werden eveneens gegevens over vijf jaar in kaart gebracht - en na vijf jaar gebruikte nog 89% insuline. Dat is beduidend meer dan in de groep die bariatrische chirurgie onderging.Gelijkaardige bevindingen deed het Kenniscentrum voor andere diabetesmedicatie, voor lipidenverlagende middelen, voor cardiovasculaire medicatie en voor antidepressiva.Het uitgebreide KCE report 316 bevat ook cijfers over het voortzetten van een CPAP-conventie na bariatrische chirurgie, over complicaties van de chirurgie en over het aantal nieuwe ingrepen. Het bevat ook een literatuurstudie over de effecten van chirurgie, en een kosteneffectiviteit-analyse. Een vervolgrapport is gepland in het najaar met aandacht voor de organisatorische aspecten.