...

Pre-endoscopische behandelingDe richtlijnen raden aan de Glasgow Blatchford-score te bepalen. Een score ≤ 1 wijst op een zeer laag risico op een recidiefbloeding. Die patiënten hoeven niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. Bij patiënten zonder hart- en vaataandoening wordt een bloedtransfusie aanbevolen als het hemoglobinegehalte lager is dan 8 g/dl. Bij patiënten met een hart- en vaataandoening ligt de afbreekwaarde voor transfusie hoger.Endoscopisch beleidIn geval van een acute, hoge, niet door varices veroorzaakte bloeding wordt aangeraden een endoscopie uit te voeren binnen 24 uur. Bij hoogrisicopatiënten wordt een endoscopische behandeling met thermocoagulatie en scleroserende injecties aanbevolen en eventueel plaatsing van clips. Bij patiënten met een actief bloedend ulcus kan in afwachting van de endoscopie TC-325 (hemostatisch poeder) worden gegeven, maar niet als enige behandeling.Medicamenteuze behandelingBij patiënten met een bloedend ulcus die een hoog risico lopen, wordt na een geslaagde endoscopische behandeling een behandeling met een protonpompremmer in hoge dosering aanbevolen gedurende 3 dagen (intraveneuze oplaaddosis gevolgd door een continu infuus). Bij die hoogrisicopatiënten wordt aangeraden de behandeling voort te zetten met een protonpompremmer per os tweemaal per dag gedurende 2 weken en daarna eenmaal per dag. De totale duur van de behandeling hangt af van de aard van het letsel dat heeft gebloed.Secundaire profylaxeBij patiënten met een ulcusbloeding die een cardiovasculaire profylaxe met plaatjesaggregatieremmers of een anticoagulans krijgen, wordt een behandeling met een protonpompremmer aangeraden. De richtlijnen zijn vrij en gratis te raadplegen op de website van de Annals of Internal Medicine.Alan N. Barkun et al. Ann Intern Med. 2019 Oct 22. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://annals.org/aim/fullarticle/2753604/management-nonvariceal-upper-gastrointestinal-bleeding-guideline-recommendations-from-international-consensus