...

Er zijn zelfs aanwijzingen dat het risico op colorectale kanker net zou stijgen na bariatrische chirurgie. Om dat verder uit te pluizen, hebben de auteurs een cohortonderzoek uitgevoerd bij 502.772 volwassenen bij wie tussen 1980 en 2015 een medische diagnose van obesitas was gesteld in Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.De incidentie van colorectale kanker bij zwaarlijvige patiënten die al dan niet bariatrische chirurgie hadden ondergaan, werd vergeleken met die in de algemene populatie met berekening van de gestandaardiseerde incidentieverhouding (SIR). Ook hebben de vorsers de hazard ratio berekend bij geopereerde en niet-geopereerde patiënten en hebben ze een multivariate regressieanalyse verricht met correctie voor vertekenende factoren.De SIR van colonkanker was 1,56 (95% BI 1,28-1,88) bij de 49.931 patiënten (9,9%) bij wie bariatrische chirurgie was uitgevoerd. De SIR was het hoogst 10 jaar en langer na de interventie. 10-14 jaar na bariatrische chirurgie was de hazard ratio van colonkanker 1,55 (95% BI 1,02-2,31) bij de geopereerde patiënten en 1,13 (95% BI 0,92-1,39) bij de niet-geopereerde patiënten. Er werd geen significante stijging van het risico op rectumkanker teruggevonden na bariatrische chirurgie: SIR 1,14 (95% BI 0,83-1,52) en HR (95% BI 0,79-1,49), maar net zoals bij colonkanker steeg het geraamde risico met de duur van de follow-up. Volgens die studie correleert bariatrische chirurgie dus met een hoger risico op colonkanker en is er duidelijk minder bewijs van een stijging van het risico op rectumkanker.Waarom het risico op colonkanker stijgt, is nog niet bekend. Mogelijke verklaringen zouden volgens de vorsers kunnen zijn: een wijziging van de intestinale microbiota en meer blootstelling aan galzuren.W Tao et al. Int J Cancer. 3 dec 2019. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32770