...

De auteurs hebben recentelijk de literatuur doorgenomen om het effect van lichaamsbeweging bij patiënten met een chronische leverziekte en na levertransplantatie te evalueren.Elf studies (5 gerandomiseerde, gecontroleerde studies, 5 observationele studies en één casuïstiekartikel) hebben aangetoond dat lichaamsbeweging het maximale zuurstofverbruik, de anaerobe drempel, de afstand die in 6 minuten kan worden afgelegd, de spiermassa/-functie en de levenskwaliteit bij patiënten met een gecompenseerde of gedecompenseerde levercirrose verbetert. De significantste verbetering werd gemeten met een combinatie van matig intense tot intense aerobe oefeningen en oefeningen tegen weerstand.Zeven studies (4 gerandomiseerde, gecontroleerde studies en 3 observationele studies) hebben aangetoond dat aerobe oefeningen na levertransplantatie de aerobe capaciteit, de spiermassa-/functie en de levenskwaliteit verbeteren.Lichaamsbeweging verbetert de sleutelelementen van lichamelijke 'fragiliteit' (functionele geschiktheid, aerobe capaciteit en sarcopenie) via een effect op de spieren en heeft sterke invloed op de levenskwaliteit. Voor de goede verstaander.FR Williams et al. Aliment Pharmacol Ther. 2019 Sep 9. [Online gepubliceerd voor de papieren versie]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.15491