...

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal artsen in België met 2,14% gestegen. De grootste procentuele toename is er bij de huisartsen in opleiding (+12,33%) en bij de specialisten in opleiding (+5,75%). "Onder 12 groepen die sterker stijgen dan de globale actieve artsenpopulatie vallen als grote stijgers vooral de medisch oncologen (+ 7,89%) en de urgentie-artsen (+ 5,72%) op. Het betreft relatief jonge specialismen", stelt dokter Moens."De reumatologen die jarenlang weinig jong bloed zagen aankomen, stijgen nu met 11 erkende collega's (+4,45%). Bij de neuropsychiaters komen er geen nieuwe collega's meer bij sinds de opsplitsing van de beroepstitel in neurologie en psychiatrie." 000 en 009De klinisch bioloog stelt een blijvende toename vast van de 000- en 009-artsen. "Ze kunnen nauwelijks klinische activiteiten ontplooien die horen tot de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen en die terugbetaald worden in de context van het Riziv. Tussen 2013 en 2018 steeg hun aantal van 1.478 naar 1.982 of + 34,1% of gemiddeld 6,1% per jaar. De Hoge raad van artsen-specialisten en huisartsen vermoedt dat het om buitenlandse artsen gaat die, in de context van een medische-wetenschappelijke samenwerking met landen die geen lidstaat zijn van de Europese Unie, in België "een beperkte klinische opleiding kunnen volgen in zekere delen van de geneeskunst". Vooral sommige Franstalige universiteiten gebruiken deze methode; het betreft de zogenaamde "fellows". In het voorontwerp van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering voorziet minister De Block een kennistest van de taal van het gewest waar de arts praktijk wil voeren, zoals ze ook in een interview met Artsenkrant liet weten. Het visum wordt verplicht gekoppeld aan een e-portfolio en een professionele eID."