Minstens twee porties vette vis per week eten zou het risico op ernstige hart- en vaataandoeningen bij mensen die een hoog risico lopen zoals mensen met een voorgeschiedenis van myocardinfarct of CVA met ongeveer een zesde verlagen.

Vorsers hebben meerdere correlaties vastgesteld tussen de kenmerken van individuen en het genoom van hun partner. In minstens een kwart van de gevallen zou het gaan om een minstens gedeeltelijk oorzakelijke correlatie. Het DNA van een persoon zou dus indirecte effecten hebben op de gezondheid of de levenswijze van de partner.

Volgens een studie zouden de gezondheidsautoriteiten hun oog moeten laten vallen op grote Amerikaanse films. Die films respecteren de nationale voedingsadviezen niet en staan bol van de ongezonde eetgewoontes. De acteurs drinken alcoholhoudende dranken en eten suiker- en vetrijke voedingsmiddelen naar believen.

Bijna één op de zes Covid-19-patiënten heeft volgens een meta-analyse enkel maag-darmsymptomen. Dat bevestigt de multisystemische en uiterst variabele effecten van de infectie en zou de radiologen ertoe moeten aanzetten waakzaam te blijven tijdens de pandemie.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.