Vorsers hebben meerdere correlaties vastgesteld tussen de kenmerken van individuen en het genoom van hun partner. In minstens een kwart van de gevallen zou het gaan om een minstens gedeeltelijk oorzakelijke correlatie. Het DNA van een persoon zou dus indirecte effecten hebben op de gezondheid of de levenswijze van de partner.

Volgens een studie zouden de gezondheidsautoriteiten hun oog moeten laten vallen op grote Amerikaanse films. Die films respecteren de nationale voedingsadviezen niet en staan bol van de ongezonde eetgewoontes. De acteurs drinken alcoholhoudende dranken en eten suiker- en vetrijke voedingsmiddelen naar believen.

Bijna één op de zes Covid-19-patiënten heeft volgens een meta-analyse enkel maag-darmsymptomen. Dat bevestigt de multisystemische en uiterst variabele effecten van de infectie en zou de radiologen ertoe moeten aanzetten waakzaam te blijven tijdens de pandemie.

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker vermindert het aantal gevallen van dikkedarmkanker in Vlaanderen. Dat blijkt uit een addendum van het Belgisch Kankerregister bij het jaarverslag over het bevolkingsonderzoek.

Vorsers hebben een peiling uitgevoerd bij artsen en patiënten om na te gaan wat ze weten over de bijwerkingen van protonpompremmers, hoe ze aan die informatie komen en welke invloed dat heeft op het gedrag van de patiënten en de praktijkvoering van de artsen. Ze hebben daarvoor aan 277 volwassen patiënten en 83 artsen (67 eerstelijnsartsen en 16 specialisten) gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

De maaglediging verloopt vaak trager bij cirrosepatiënten, en dat zou een gedeeltelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat ze vaak maag-darmproblemen hebben. Een Amerikaanse groep is uitgegaan van de hypothese dat maagretentie vaker voorkomt bij cirrosepatiënten en correleert met de ernst van de cirrose. Voedselretentie bij oesofagogastroduodenoscopie werd beschouwd als een teken van tragere maaglediging.

Pancreascysten worden meestal toevallig gediagnosticeerd tijdens een MRI of een CT-scan uitgevoerd om andere redenen. Naar schatting worden in bijna 40% van de gevallen pancreascysten ontdekt bij een MRI van het abdomen en die waarschijnlijkheid stijgt met de leeftijd.

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.