POLO-studie gepresenteerd tijdens plenaire sessie ASCO 2019

POLO is een internationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie die de werkzaamheid heeft onderzocht van olaparib, een PARP-remmer, in monotherapie (300 mg 2x/d) bij patiënten met een gemetastaseerde pancreaskanker die niet was verergerd na een eerstelijnstherapie op basis van een platinaverbinding van minstens 16 weken, en een germinale BRCA-mutatie.

Prognose ernstige acute pancreatitis

De resultaten van een grote Finse, monocentrische, retrospectieve studie geven een duidelijk beeld over de prognose van ernstige acute pancreatitis.

Protonpompremmers en heupfractuur

Volgens een Oostenrijks retrospectief onderzoek kan het gebruik van protonpompremmers gevaarlijk zijn bij patiënten met een voorgeschiedenis van heupfractuur.

Vroege behandeling met antibiotica en coeliakie

Naast genetische factoren en gluten in de voeding speelt ook de intestinale microbiota een rol bij de pathogenese van coeliakie. De samenstelling van de intestinale microbiota wordt sterk beïnvloed door systemische toediening van antibiotica, vooral in het begin van het leven.

Perianale fistels en ziekte van Crohn

Perianale fistels zijn schering en inslag bij de ziekte van Crohn. De mogelijke behandelingen (injectie van autologe of allogene stamcellen afgeleid van vetweefsel in cultuur) zijn echter tijdrovend en duur.

Vijfjaarsoverleving bij colonkanker is beter

Meer patiënten die in 2012 een diagnose te horen kregen van colorectale kanker waren na vijf jaar nog in leven dan dat het geval was voor zij die de diagnose kregen in 2004, namelijk 67,5% tegenover 63,7%.

FLOT4 gepubliceerd

Onlangs werden de resultaten van deze Duitse, multicentrische studie gepubliceerd. Dat heeft geleid tot een aanpassing van het therapeutische beleid bij een plaatselijk gevorderd, reseceerbaar adenocarcinoom van de maag of de slokdarm-maagovergang.

Bloedende ulcera: is tramadol schuldig?

Tramadol is een veel gebruikte pijnstiller. Volgens een casus-controleonderzoek zou tramadol bloedingen in de hand kunnen werken bij patiënten met een ulcus.

Niet-alcoholische steatose en steatohepatitis in cijfers

Op het recente International Liver Congress, dat heeft plaatsgevonden in Wenen van 10-14 april, werd een Franse studie voorgesteld over leververvetting uitgevoerd in het reële leven. Wereldwijd zou tot een kwart van de volwassenen een vetlever hebben.

NASH: mogelijke waarde obeticholzuur

Volgens een vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse van de REGENERATE-studie, een fase 3-studie, heeft obeticholzuur heilzame effecten bij NASH met leverfibrose.

Eosinofiele oesofagitis neemt toe

Volgens een recente meta-analyse uitgevoerd op grond van een systematisch literatuuroverzicht zijn de incidentie en de prevalentie van eosinofiele oesofagitis bij gebruik van de huidige diagnostische criteria veel hoger dan de vroegere ramingen.

Chronische inflammatoire darmaandoeningen bij adolescenten

Het Franse Epimad-register is een netwerk dat zich bezighoudt met chronische inflammatoire darmaandoeningen en waar alle gastro-enterologen (voor volwassenen of voor kinderen) van vier departementen in het noordwesten van Frankrijk aan deelnemen, zowel ziekenhuisartsen als gastro-enterologen met een privépraktijk.