Alle lichaamsbeweging is goed

Als we het hebben over de heilzame effecten van lichaamsbeweging, denken we uiteraard meteen aan cardiovasculaire preventie. Daar blijft het echter niet bij: lichaamsbeweging heeft ook heilzame effecten op andere vlakken.

Infectierisico met TNF-alfa-antagonisten bij kinderen met IBD

TNF-alfa-antagonisten zijn doeltreffend bij de behandeling van chronische inflammatoire darmaandoeningen (IBD) en worden over het algemeen goed verdragen. Studies hebben evenwel aangetoond dat ze het risico op ernstige infecties bij volwassenen verhogen met 43-71%.

Interleukine-2: biomarker van coeliakie?

Patiënten met coeliakie die een glutenvrij dieet volgen, kunnen toch nog reacties op gluten vertonen. Hoe de vork precies in de steel zit, is niet duidelijk, maar mogelijk zijn die reacties toe te schrijven aan een systemische afgifte van cytokines en met name interleukine-2 (IL-2).

Colitis ulcerosa: en de winnaar is

VARSITY is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie die vedolizumab heeft vergeleken met adalimumab bij patiënten met een matig ernstige tot zeer ernstige colitis ulcerosa. De auteurs hoopten aan te tonen dat het percentage klinische remissie (volledige Mayo-score ≤ 2 punten en geen enkele subscore > 1) na 52 weken behandeling hoger was met vedolizumab.

Endoscopie mét gevoel

Endoscopie wordt steeds meer gebruikt om diagnostische of therapeutische handelingen te stellen langs een natuurlijke opening. Wat ontbreekt is een tactiele component. Een nieuw tool, Sensendo, verhelpt dit euvel.

Darmvoorbereiding voor colonresectie ter discussie

In het kader van een colonoperatie zou een combinatie van mechanische voorbereiding van het colon en profylactische toediening van antibiotica per os de incidentie van infecties van het operatieveld en de morbiditeit verlagen in vergelijking met geen darmvoorbereiding.

Hoesten bij gastro-oesofageale reflux: inflammatoire oorsprong?

Gastro-oesofageale reflux is een belangrijke oorzaak van chronisch hoesten. Substance P speelt mee bij de pathogenese van de hoest. Een Japanse groep heeft de effectiviteit geëvalueerd van protonpompremmers en prokinetica en heeft gezocht naar een eventuele correlatie tussen effectiviteit en cellulaire en neurogene ontsteking.

Rol van T-lymfocyten bij coeliakie

Deze studie wil een antwoord geven op een vraag die al lang wordt gesteld. Ze toont aan dat glutenspecifieke CD4+ T-lymfocyten veel eerder worden geheractiveerd dan wat we tot nog toe dachten (binnen 2-4 uur na inname van gluten). Dat wijst erop dat die cellen een belangrijke rol spelen bij de pathogenese van de maag-darmsymptomen bij patiënten met coeliakie.

Protonpompremmers en medicamenteuze secundaire cardiovasculaire preventie

COMPASS (Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies) is een zeer grote, internationale, multicentrische studie (33 landen, 602 centra, 27.395 patiënten met coronaire of perifere ischemie), die heeft aangetoond dat een recidief van ernstige cardiovasculaire accidenten beter kan worden voorkomen met de combinatie rivaroxaban+aspirine (maar niet met rivaroxaban alleen) dan met aspirine alleen.

Infliximab versus het biosimilar CT-P13

De Caisse Nationale d'Assurance Maladie de France heeft de werkzaamheid en de veiligheid van infliximab vergeleken met die van het biosimilar CT-P13, dat is goedgekeurd voor de behandeling van colitis ulcerosa op grond van de resultaten van studies uitgevoerd bij patiënten met spondylartritis of reumatoïde artritis.

Direct werkende antivirale middelen en voorgeschiedenis van leverkanker

Er is geen eensgezindheid over het nut van direct werkende antivirale middelen bij de behandeling van een hepatitis C-virusinfectie bij patiënten met een voorgeschiedenis van hepatocellulair carcinoom. Sommigen denken dat het HCV weliswaar nefaste effecten heeft, maar anderzijds het immuunsysteem activeert bij infectie van de lever, waardoor de lever beter gewapend is tegen een recidief van leverkanker.

Biologisch geteelde appelen zijn beter voor de microbiota

Volgens een Oostenrijkse studie zouden appelen, zowel biologisch geteelde appelen als appelen verkregen via de klassieke landbouw, ongeveer 100 miljoen bacteriën bevatten. Maar de microben in biologische appelen, zijn meer gediversifieerd en evenwichtiger en hebben heilzamere effecten.