Heilzaam effect van aspirine op HCC?

Heilzaam effect van aspirine op HCC?

Een analyse van de samengevoegde gegevens van twee grote, Amerikaanse, prospectieve cohortonderzoeken leert dat regelmatige inname ...

Imipramine bij functionele dyspepsie

Imipramine bij functionele dyspepsie

De richtlijnen raden neuromodulerende middelen aan bij functionele dyspepsie, maar de waarde van die behandeling is helemaal niet ...

'Besparing gastro-enterologie verwezenlijkt'

'Besparing gastro-enterologie verwezenlijkt'

De nomenclatuur voor 'speciale verstrekkingen' in de gastro-enterologie werd in 2017 grondig hervormd. De structurele maatregelen moesten een besparing opleveren van 4,4 miljoen euro. De Riziv-audit 2017 toont dat de uitgaven dat jaar op hetzelfde peil bleven staan als in 2016.

Adjuvante chemo bij colonkanker: dosering niet meer plafonneren

Adjuvante chemo bij colonkanker: dosering niet meer plafonneren

Op grond van de resultaten van studies met een (neo)adjuvante chemotherapie bij borstkanker wordt nu aanbevolen om de dosering van de chemotherapie niet meer te beperken tot de dosering die wordt voorgeschreven bij een lichaamsoppervlakte van 2 m2.

Bariatrische chirurgie en gezondheid van het bot

Bariatrische chirurgie en gezondheid van het bot

Bij maagoverbruggingschirurgie ('Roux-en-Y'-anastomose) denk je niet meteen aan negatieve effecten op het bot. Die zijn nochtans bekend, maar het onderliggende mechanisme is niet heel duidelijk.

Hoop op vroege detectie pancreaskanker

Hoop op vroege detectie pancreaskanker

De prognose van een canalair pancreascarcinoom is zeer slecht (vijfjaarsoverleving < 10%), wat grotendeels toe te schrijven is aan het feit dat de diagnose laat wordt gesteld. Daar zou echter binnenkort verandering in kunnen komen te oordelen naar een studie van Scandinavische en Amerikaanse vorsers, die een signatuur van biomarkers beschrijven die snel kunnen worden gedetecteerd op een vloeibare biopsie.

Genezen hepatitis C en leverfibrose

Genezen hepatitis C en leverfibrose

Na een infectie met het hepatitis C-virus geneest ongeveer 20% van de patiënten spontaan en blijft 80% chronische drager. Die chronische hepatitis kan dan evolueren naar leverfibrose, cirrose en leverkanker.

Postinfectieus prikkelbaredarmsyndroom: het glutaminespoor

Postinfectieus prikkelbaredarmsyndroom: het glutaminespoor

Persisterende prikkelbaarheid van de darmen met diarree en buikpijn na een infectieuze gastro-enteritis komt vaak voor en wij staan er vrij machteloos tegenover. De klassieke niet-farmacologische maatregelen en medicatie zijn weinig effectief.

Fecestransplantatie en hematologische kanker

Fecestransplantatie en hematologische kanker

Een groep van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center heeft een protocol voor fecestransplantatie opgesteld, dat het leven van oncohematologen en hun patiënten, die in aanmerking komen voor stamceltransplantatie, zou moeten vergemakkelijken.