Van tandcariës tot colonkanker

Dat er een verband bestaat tussen de algemene gezondheidstoestand en de gezondheid van de tanden, is geen nieuw gegeven. Paardenhandelaars bekeken vroeger de tanden van de paarden om een idee te krijgen van hun leeftijd en hun algemene toestand. De laatste jaren hebben verschillende studies aangetoond dat tandplak correleert met cardiale problemen, neurologische afwijkingen en tumorgroei.

Geen curcumine als recidiefpreventie bij geopereerde ziekte van Crohn

Volgens meerdere experimentele onderzoeken heeft curcumine ontstekingsremmende eigenschappen. De POPCUR-studie is een Franse, gerandomiseerde, dubbelblinde, vergelijkende, placebogecontroleerde, multicentrische studie die het eventuele nut van curcumine bij de preventie van een postoperatief recidief van de ziekte van Crohn heeft onderzocht.

Vlaamse Planningscommissie regelt 'subquota'

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed voor de oprichting van een Vlaamse Planningscommissie. Die adviseert de Vlaamse regering over hoeveel geneeskundestudenten kunnen doorstromen naar een bepaalde beroepsopleiding, en fungeert als barometer om de werkelijke instroom bij te sturen.

De Pot op met Darmkanker

Op 30 maart organiseren het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis en het Algemene Stedelijke Ziekenhuis in Aalst samen een campagne om de Aalstenaars warm te maken voor darmkankerscreening.

Nieuwe keerzijdes van protonpompremmers

Volgens een recente studie verhoogt langdurig gebruik van protonpompremmers het risico op nierproblemen.1 Volgens een andere studie treedt er een interactie op tussen zuurremmers en pazopanib, wat negatieve invloed heeft op de overlevingskansen van kankerpatiënten.2

Verlies van effectiviteit voorspellen met TNF-alfa-antagonisten?

Bij de behandeling van de ziekte van Crohn zie je vaak dat TNF-alfa-antagonisten minder goed beginnen te werken. Vorsers hebben de gegevens van de PANTS-studie (personalised anti-TNF therapy in Crohn's disease study), een Britse prospectieve, observationele studie geanalyseerd om na te gaan welke klinische en farmacokinetische factoren correleren met een mislukken van de behandeling.

Virale gastro-enteritis tijdens de kinderjaren en coeliakie

Coeliakie is een frequente darmziekte met een sterke genetische component (fenotype HLA-DQ2 in 90-95% en HLA-DQ8 in 5-10% van de gevallen). De ontwikkeling en de klinische expressie van coeliakie hangen af van verschillende omgevingsgebonden factoren. Volgens vroegere studies zou een gastro-enteritis tijdens de kinderjaren de ontwikkeling van coeliakie in de hand kunnen werken.

Thermische ablatie resectierand darmpoliepen en recidief

Na een endoscopische slijmvliesresectie van niet-invasieve poliepen die sterk zijn uitgebreid in de breedte, is er toch een vrij hoog risico op recidief (15-30% van de gevallen). Die patiënten moeten dan ook intensief worden gevolgd, wat niet altijd gemakkelijk is.