Colorectale kanker: op weg naar nieuwe biomarkers

Volgens sommige studies verhogen afwijkingen van de microbiële flora (microbiota) in het colon het risico op colorectale kanker bij de mens. Een Franse groep heeft een studie uitgevoerd om na te gaan waarom het risico stijgt.

Uitroeiing H. pylori: zeer onrustwekkende toename antibioticaresistentie

Tijdens de recente United European Gastroenterology week (UEG week 2019) werd een studie gepresenteerd die de resistentie heeft onderzocht tegen antibiotica die worden gebruikt om een H. pylori-infectie te behandelen. H. pylori is een bacterie, die maagulcus, maagkanker en bepaalde lymfomen veroorzaakt.

Veel meer patiënten met chronische inflammatoire darmaandoening

In een studie die op het recente congres van de United European Gastroenterology (UEG week 2019) werd gepresenteerd, was het aantal patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening tweemaal hoger dan eerdere ramingen en ook het risico op colorectale kanker was bij die patiënten hoger dan wat eerder werd gedacht.

Chronische hepatitis B of C en risico op hepatocellulair carcinoom

Door middel van RNA-sequencing van leverbiopten hebben Belgische en Nederlandse vorsers bij patiënten met een chronische hepatitis B of C die nog geen antivirale behandeling hadden gekregen, het eerste profiel van transcriptoom van de lever bepaald. Misschien kunnen op grond daarvan patiënten die later een hepatocellulair carcinoom dreigen te ontwikkelen, worden onderscheiden van patiënten die er geen zullen krijgen.

Transplantatie van fecale microbiota en prikkelbaredarmsyndroom

Deze Noorse vorsers zijn ervan overtuigd dat afwijkingen van de microbiota belangrijk zijn bij de pathofysiologie van het prikkelbaredarmsyndroom. Twee gerandomiseerde, gecontroleerde studies met transplantatie van fecale microbiota hebben echter discordante resultaten opgeleverd.

Behandeling van hoge, niet door varices veroorzaakte maag-darmbloedingen

De richtlijnen van een internationale consensus van experts voor de behandeling van hoge, niet door varices veroorzaakte maag-darmbloedingen werden geüpdatet, waarbij rekening werd gehouden met de relevante studies die tot en met april 2018 werden gepubliceerd. De vorige richtlijnen dateerden van 2010. Enkele sterke punten.

Uit het magazine

Vlaams Darmflora Project op naar ronde 3

"Ik richt mij tot uw lezers met een boodschap van dankbaarheid", zegt prof. Jeroen Raes (VIB en KU Leuven). "Het Vlaams Darmflora Project staat of valt met de medewerking van artsen en apothekers. We zullen hun hulp andermaal goed kunnen gebruiken bij de derde fase van het project. Met onze verschillende publicaties hebben we intussen bewezen dat we dit werk serieus nemen en belangrijke stappen zetten in de translatie van fundamenteel onderzoek naar klinische toepassingen."

Een adolescent is blind geworden door het eten van junkfood

Een Britse adolescent, die nagenoeg enkel ultragetransformeerde voedingsmiddelen at, is geleidelijk blind geworden. Een extreem geval, maar er zouden er misschien nog kunnen volgen aangezien in onze moderne maatschappij veel junkfood wordt gegeten.

Opsporing dikkedarmkanker verdriedubbeld

In 2018 hebben zich drie keer zoveel Vlamingen in de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar laten testen op dikkedarmkanker. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van Sciensano.

Colonoscopie in de lift in Vlaanderen

Het percentage personen uit de doelgroep dat aangeeft in de afgelopen tien jaar een colonoscopie te hebben ondergaan, is het hoogst in het Brussels Gewest (32,2%), gevolgd door het Vlaams Gewest (28,7%) en het Waals Gewest (23,7%).

Alle lichaamsbeweging is goed

Als we het hebben over de heilzame effecten van lichaamsbeweging, denken we uiteraard meteen aan cardiovasculaire preventie. Daar blijft het echter niet bij: lichaamsbeweging heeft ook heilzame effecten op andere vlakken.

Infectierisico met TNF-alfa-antagonisten bij kinderen met IBD

TNF-alfa-antagonisten zijn doeltreffend bij de behandeling van chronische inflammatoire darmaandoeningen (IBD) en worden over het algemeen goed verdragen. Studies hebben evenwel aangetoond dat ze het risico op ernstige infecties bij volwassenen verhogen met 43-71%.

Interleukine-2: biomarker van coeliakie?

Patiënten met coeliakie die een glutenvrij dieet volgen, kunnen toch nog reacties op gluten vertonen. Hoe de vork precies in de steel zit, is niet duidelijk, maar mogelijk zijn die reacties toe te schrijven aan een systemische afgifte van cytokines en met name interleukine-2 (IL-2).

Colitis ulcerosa: en de winnaar is

VARSITY is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie die vedolizumab heeft vergeleken met adalimumab bij patiënten met een matig ernstige tot zeer ernstige colitis ulcerosa. De auteurs hoopten aan te tonen dat het percentage klinische remissie (volledige Mayo-score ≤ 2 punten en geen enkele subscore > 1) na 52 weken behandeling hoger was met vedolizumab.