...

Een groep Europese vorsers heeft het verband onderzocht tussen de plasmaconcentraties van vitamine C en carotenoïden en het risico op ontwikkeling van type 2-diabetes. Die plasmaconcentraties weerspiegelen de inname van fruit en groenten beter dan vragenlijsten over de voeding.In hun studie hebben ze 9754 volwassenen bij wie recentelijk een diagnose van type 2-diabetes was gesteld, vergeleken met 13 662 volwassenen zonder diabetes tijdens de follow-up (controlegroep). Bij de proefpersonen werden de plasmaconcentraties van vitamine C en carotenoïden bepaald. Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren (levenswijze, sociale en voedingsrisico's) correleerden hogere plasmaconcentraties van vitamine C, carotenoïden of beide (samengestelde score) met een lager risico op ontwikkeling van type 2-diabetes dan in de controlegroep, die de laagste concentraties had. Bij de proefpersonen met een samengestelde score in het hoogste kwintiel was het risico 50% lager.De vorsers hebben ook berekend dat het risico op ontwikkeling van type 2-diabetes met 25% daalde bij elke inname van 66 gram fruit en groenten extra.Mensen die over het algemeen weinig fruit en groenten eten, zouden zich kunnen beschermen tegen type 2-diabetes door meer fruit en groenten te eten, en een lichte verhoging heeft al een effect. (referentie: British Medical Journal, 8 juli 2020, doi: 10.1136/bmj.m2194)