...

We weten dat de sterfte aan Covid-19 hoger is bij mannen dan bij vrouwen. Op het laatste onlinecongres van de European Academy of Dermatology and Venereology zijn de preliminaire resultaten gepresenteerd van een nieuwe studie die de correlatie analyseert tussen het androgeenreceptorgen en Covid-19. De vorsers hebben die studie op touw gezet nadat ze hadden vastgesteld dat een verhoudingswijs hoog aantal mannen die wegens Covid-19 in het ziekenhuis waren opgenomen, alopecia androgenetica vertoonde in vergelijking met het aantal dat men zou verwachten in die leeftijdsgroep: 79% versus 31-53%.Alopecia androgenetica wordt gecontroleerd door variaties van het androgeenreceptorgen, dat bepaalt hoe gevoelig het lichaam is voor androgenen zoals testosteron. Bovendien wordt TMPRSS2, een enzym dat meespeelt bij Covid-19, geregeld door een androgeenresponselement. Ook dat enzym zou dus kunnen worden beïnvloed door veranderingen van het androgeenreceptorgen. De polyglutamineherhalingsregio (CAG-herhaling) in het androgeenreceptorgen leidt tot gevoeligheid voor androgenen én alopecia androgenetica. Daarom hebben de vorsers de link tussen de lengte van de CAG-herhalingsregio en het risico op een ernstige Covid-19 onderzocht. De prospectieve studie werd uitgevoerd bij 65 mannen die wegens Covid-19 in het ziekenhuis waren opgenomen. Bij elke patiënt werd de lengte van de CAG-herhalingen in het androgeenreceptorgen gemeten. Het risico op opname op de intensive care was significant lager bij de mannen met een CAG-herhaling van minder dan 22 nucleotiden (CAG < 22) dan bij de patiënten met een CAG-herhaling van 22 nucleotiden of langer.Volgens dr. Andy Goren leren die gegevens dat een langere CAG-herhaling in het androgeenreceptorgen correleert met een ernstiger Covid-19 en dat de lengte van de CAG-herhaling in dat gen een biomarker zou kunnen zijn om mannelijke Covid-19-patiënten op te sporen die een hoog risico lopen op opname op de intensive care."Hij voegt er nog aan toe dat de ontdekking van een biomarker die samenhangt met de androgeenreceptor andermaal bewijst dat androgenen een belangrijke rol spelen wat de ernst van Covid-19 betreft. Het sars-CoV-2 gebruikt de ACE2-receptor om in de cellen te dringen, en het enzym TMPRSS2 om de vorming van het stekeleiwit in gang te zetten. Beide worden geregeld door androgenen.Dr. Andy Goren en zijn groep testen een nieuw geneesmiddel uit dat veelbelovend zou kunnen zijn bij de behandeling van Covid-19, meer bepaald een nieuwe androgeenreceptorantagonist, die de expressie van TMPRSS2 regelt. "Hoe de vork precies in de steel zit, is nog niet bekend, maar die weliswaar kleine studie levert toch een verklaring voor het feit dat mannen verhoudingsgewijs vaker op de intensive care worden opgenomen wegens Covid-19 en dat de sterfte aan Covid-19 ook hoger is bij mannen", zei dr. Teresa Murray Amato. (referentie: EurekAlert, 6 mei 2021)